07moldovenestiAnalizând cerinţele comunităţii şi corelându-le cu resursele aflate la dispoziţie, membrii aparatului administrativ al comunei Moldoveneşti au trasat priorităţile investiţionale pentru anul 2015. Astfel, administraţia locală din comuna Moldoveneşti se va orienta în perioada următoare spre:

06iaraDin discuţia cu primarul comunei Iara, Ion Dorin Popa, am înţeles că în cursul lunii februarie au avut loc mai multe şedinţe pentru a se delibera în privinţa constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, care să aibă ca şi acţionar majoritar Consiliul Local Iara.

05belisPentru două zile, sâmbătă 7, şi duminică, 8 februarie, drumul Beliş-Bălceşti a fost gazda ineditei competiţii pentru această zonă a ţării – “Cupa Beliş” ediţia a II-a la atelaje trase de câini. Peste 70 de câini din rasele Husky, Samoyed, Malamutul de Alaska, înhămați la 14 sănii, s-au aliniat la start.

04aschileuLa nivelul comunei Aşchileu nu au fost înregistrate situaţii deosebite pe perioada iernii, condiţiile meteo fiind fireşti pentru această perioadă, însă fără să afecteze buna desfăşurare a activităţilor locuitorilor şi a administraţiei locale. Cum, din punct de vedere economic, Aşchileul face parte din grupa aşezărilor rurale în care prevalează ca şi activitate de bază a locuitorilor agricultura şi creşterea animalelor, cei mai mulţi cetăţeni sunt implicaţi în muncile specifice acestui moment calendaristic.

03vultureniProfitându-se de condiţiile meteorologice prielnice, chiar şi în plin sezon hibernal, în comuna Vultureni s-a lucrat la realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în două dintre satele aferente, precum şi la staţia de epurare. În paralel cu activităţile curente, specifice perioadei calendaristice, reprezentanţii administraţiei locale s-au implicat în distribuirea către beneficiarii în drept a alimentelor primite de la Uniunea Europeană.

02MociuÎn data de 16 februarie 2015 a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local Mociu, privind discutarea şi aprobarea bugetului pentru anul în curs. Primarul comunei, Marton Horvath, a prezentat proiectul de hotărâre privind veniturile, cheltuielile şi investiţiile prioritare pentru anul 2015, în faţa consilierilor prezenţi în sala de şedinţe.
Lista cuprinde:

01geacaPrimăria Geaca derulează o serie de parteneriate cu fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale ce îşi derulează activitatea în diverse sectoare. Prin intermediul acestora, membrii comunităţii se bucură de beneficii în plan social, cultural, artistic sau spiritual, care vin în completarea celor oferite de administraţia locală.