15Conştientizând faptul că Bonţida este comuna clujeană ce găzduieşte obiective de o nepreţuită valoare culturală, istorică şi, implicit turistică, administraţia locală se implică activ şi susţinut în promovarea acestor locuri, în păstrarea moştenirii de la înaintaşi, precum şi în dezvoltarea potenţialului comunităţii pe diferite paliere.


Astfel, pentru perioada următoare a fost inclus în planul investiţional local un amplu proiect care presupune amenajarea centrului istoric al localităţii de reşedinţă, devenită cunoscută peste hotare, în special în ultimii ani datorită festivalului internaţional de muzică electronică organizat anual în Curtea Castelului Banffy. Nu vor fi însă date uitării lucrărilor de extindere a reţelelor de utilităţi şi modernizarea infrastructurii stradale, o altă piesă importantă în imaginea unei comunităţi respectate.  
Astfel, principalele proiecte pe care şi le-a propus pentru anul 2015 echipa administrativă a comunei, condusă de primarul Aurel Emil Cărhaţ, vizează:
# Finalizarea lucrărilor la şcoala din localitatea Răscruci şi amenajarea curţii aferente. Autorităţile intenţionează ca în luna septembrie, odată cu începerea anului şcolar 2015-2016, copiii să poată studia acolo.
# Amenajarea în zona centrală istorică şi culturală  a localităţii  Bonţida, prin executarea de parcări, extinderea iluminatului public, înfiinţarea unei piste pentru biciclete, inclusive amenajare trotuare şi asfaltare.
# Execuţie teren sintetic în localitatea Răscruci, investiţie ce va veni în sprijinul atragerii locuitorilor spre mişcare şi sport.
# Proiectare grădiniţă nouă în localitatea Bonţida, care să beneficieze de toate dotările necesare unei activităţi de îngrijire şi didactice în cele mai bune condiţii.
# Modernizare şi asfaltare strada Belteni din localitatea Bonţida.
# Canalizarea localităţii Răscruci şi parţial Bonţida, din fonduri obţinute de la Banca Mondială.
# Proiectare cămin cultural Coasta şi reabilitarea Căminului Cultural Tăuşeni.
# În aşteptarea fondurilor nerambursabile pentru noua programare 2014-2020, pregătirea studiilor de fezabilitate pentru noile investiţii care se doresc a se aplica prin obţinerea acestor fonduri.
# Modernizare Cămin Cultural Răscruci prin fonduri de la Compania Naţională de Investiţii (un proiect aflat pe lista de aşteptare  a CNI din anul 2013, pentru primirea efectivă a fondurilor şi demararea modernizării şi asigurarea dotărilor).

Fie ca Lumina Sfintei Învieri să vă dăruiască cele mai alese sentimente de bunăstare şi prosperitate, împlinirea tuturor dorinţelor în plan profesional şi personal. HRISTOS A ÎNVIAT!
Primăria şi Consiliul Local Bonţida
Primar, Aurel Emil Cărhaţ