14Pentru a întâmpina primăvara aşa cum se cuvine, cetăţenii comunei Aşchileu sunt implicaţi, ca orice bun gospodar, în activităţile de curăţare şi ecologizare a terenurilor, specifice acestei perioade a anului. Edilii comunei atenţionează însă cetăţenii cu privire la pericolul declanşării de incendii în cazul aprinderii resturilor vegetale şi a deşeurilor, în lipsa respectării normelor specifice de apărare.


Curăţenia generală de primăvară, o îndeletnicire obişnuită a gospodarilor din mediul rural, marchează momentul renaşterii naturii şi deschide campania lucrărilor agricole specifice acestui sezon. Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă, constituie conform legislaţiei în vigoare, o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a agenţilor economici, dar şi a cetăţenilor!
Administraţia locală din Aşchileu a implicat în acțiunile de salubrizare persoanele asistate social, reamintind totodată cetăţenilor că au obligaţia de a curăţa spaţiile aflate în proprietate şi a întreţine integritatea mediului pe domeniul public. Cetăţenii sunt obligaţi să depoziteze reziduurile menajere şi gunoaiele numai în locurile special amenajate.  
Cum vremea a fost prielnică, locuitorii comunei Aşchileu se declară până acum mulţumiţi - au reuşit să îşi desfăşoare activităţile de sezon în agricultură în cele mai bune condiţii şi speră la rezultate bune şi la recolte cât mai bogate.

Fie ca Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă lumina în case şi realizări pe toate planurile. Paşte Fericit alături de cei dragi!
Primar Aşchileu, Ioan Porumb