21Satul Ciuleni este aşezat în perimetrul munţilor Apuseni, bordura nord-estică a acestora, în zona depresiunii Călăţele, pe Valea cu acelaşi nume (Valea Ciuleni). Între localităţile Ciuleni şi Mărgău, între anii 1435-1838 (timp de 403 ani) a existat un sat denumit Varta (Warsca, Warcza, Varsza), care s-a contopit cu satul Ciuleni.
Alături de celelalte localităţi din zona respectivă, Mărgău, Buteni, Bociu, Călăţele, Călata Scrind-Frăsinet, Răchiţele, Beliş, şi localitatea Ciuleni a participat pe parcursul anilor la luptele duse de înaintaşii Horea, Cloşca şi Crişan, Avram Iancu, precum şi la alte lupte duse de populaţia din Transilvania împotriva dominaţiei austro-ungare.
Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Ciuleni, Protopopiatul Huedin, după spusele bătrânilor a existat înainte pe locul numit Oarsa, de unde, după asaltul din anul 1747, a fost strămutată în satul Ciuleni. Nu sunt documente de parohie, nici nu se cunoaşte numele meşterului care a executat lucrarea. 
Biserica este monument istoric, construită din lemn cu temelie de piatră, în formă de navă, fiind restaurată în decursul anilor. În anul 1859 turnul care fusese construit separat a fost încorporat în biserică, așa cum se vede din lemnul care compune scheletul actual. În anul 1948 s-a consolidat turnul şi s-a înlocuit cu tablă zincată pe cheltuiala credincioşilor. 
Pictura interioară este executată în stil roman, iar în momentul de faţă este deteriorată, deteriorare care datează de dinainte de 1960. Numele pictorului nu se cunoaşte. În anul 1977 a fost topit şi refăcut clopotul cel mare al bisericii şi s-a împrejmuit cu gard curtea bisericii. În anul 2000 biserica a fost îmbrăcată în şindrilă la exterior. Biserica necesită restaurare de pictură şi acoperiş, însă comunitatea fiind mică nu s-au găsit însă fondurile necesare. Există trei icoane vechi în Sfântul Altar ce datează din jurul anului 1800.
Dintre preoţii care au păstorit această parohie, amintim: 1943-1945 – Pr. Alexe Ghe. Rădulescu; 1946-1949 – Pr . Traian Gal; 1950-1952 – Pr. Vasile Părtiţă; 1961-1962 – Pr. Vasile Racolta; 1963 – Pr. Ioan Bălaş – parohia Răchiţele; 1964-1972 – Pr. Vasile Părtiţă; 1973-1974 – Pr. Grigore Gheorghe- parohia Călăţele; 1975-1976 – Pr. Sovre Ioan; 1976-1994 – Pr. Ioan Deac; 1994-2004 – Pr. Gheorghe Brişan; 2004- prezent Pr. Ion Iuga.