18La Școala Gimnazială Geaca este în plină derulare un proiect ce privește Educația juridică. O primă etapă a derulării acestui proiect se intitulează „Unde-i lege, nu-i tocmeală", și propune educarea elevilor pentru cunoaşterea drepturilor şi a responsabilităţilor care le revin şi crearea în şcoli a climatului necesar pentru promovarea și respectarea acestora precum și unele aspecte ale procesului legislativ, probleme generale privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar și a procedurilor judiciare. 
 
Activitățile presupun întâlniri şi discuţii cu elevii, la care au participat reprezentanţi ai Poliției și nu numai. Aceştia au fost invitaţi să le prezinte elevilor diverse situaţii de evitat, să-i familiarizeze cu anumite lucruri pe care le văd doar la televizor dar cu care, poate, unii dintre ei ajung sau riscă să se şi confrunte. Elevii au fost informaţi cu privire la riscurile consumului de droguri şi ale diverselor acte infracţionale.
Conștientizând importanța deprinderii cunoștințelor elementare de drept și a promovării unei culturi juridice menite să încurajeze, respectul față de lege, echitate socială și atitudine civică în rândul elevilor, inițiatorii proiectului consideră că educația juridică reprezintă o necesitate și o preocupare constantă a tuturor celor cu atribuţii sau preocupări în acest domeniu. 
Dintre activitățile realizate la clasă amintim:
# Prezentarea unor noțiuni despre drept, noțiuni privind abuzul, corupția, legi, pedepse etc. realizate cu prof. de istorie Maria Reti. 
# Prelegeri, prezentări și dezbateri pe tema traficului de persoane cu d-na agent Farcaș Alexandra și agent Boca Mihai.
# Prelegeri, prezentări și dezbateri pe tema „Drepturilor copilului” pentru elevi în educarea valorilor etice și civice realizate cu înv. Bărbos Maria.
 
“Picături de iubire de ziua ta, Țara mea”
Ziua Naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordează educatorii cu ocazia acestui eveniment. 
Astfel, sub coordonarea profesoarelor Mihașca Viorica (profesor de istorie) și Remeș Cristina (coordonator de proiecte și program), elevii Școlii Gimnaziale Geaca s-au pregătit pentru Ziua  Națională prin elaborarea unui power-point cu semnificația Zilei de 1 Decembrie, evocarea evenimentului în pictură și realizarea unei expoziţii, confecţionarea de steaguri și ecusoane. De asemenea, au pregătit un program artistic închinat Zilei Naţionale.
 
Activități administrative curente
Împreună cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, la Geaca s-au aprovizionat cu material lemnos instituțiile din localitate, mai precis Primăria și Școala. Cu persoanele beneficiare de ajutor social s-au încărcat, transportat și așezat lemnele pentru foc în magaziile de la Primărie și Școală. În paralel se lucrează intens la reabilitarea Căminului Cultural din satul Lacu, comuna Geaca. Tot acum se pregătesc utilajele pentru sezonul rece aflate în dotarea Primăriei comunei Geaca: tractor, semigreder, buldoexcavator.