15Prezentăm mai jos, pe scurt, proiectele aflate în implementare sau pentru care se întocmesc documentațiile pentru începerea efectivă a lucrărilor în comuna Iara. Este vorba de proiecte de proiecte cu finanțare europeană, guvernamentală și locală.
 
Proiecte cu finanțare europeană
# Modernizare infrastructură rutieră în comuna Iara – Modernizare drum comunal DC 105 Ocolișel-Lungești.
# Reabilitare și dotare Cămin Cultural Iara.
# Dotarea Serviciului Local de Situații de Urgență – achiziție autovidanjă combinată.
Proiecte cu finanțare guvernamentală - PNDL
# Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara.
# Canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Iara.
# Furnzare dotări pentru Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Iara și Școala Primară cu clasele I-IV Iara.
# Modernizare și reabilitare Școală cu clasele I-IV din localitatea Iara.
# Construire Centru de Sănătate în localitatea Iara.
# Modernizarea (asfaltarea) drumului comunal 102 Iara-Mașca.
Proiecte cu finanțare locală
# Moernizarea iluminatului public (montarea lămpilor cu led) în localitatea Iara.
# Construire capelă mortuară.
 
În urma sesiunii de proiecte derulată în cadrul măsurii „M1/6B – Dezvoltare teritorială, administrativă și comunitară” din perioada 08.09.2017 – 16.10.2017, după verificarea la nivelul GAL Lider Cluj a Cererii de Finanțare și după aprobarea de către Comitetul de Selecție a Raportului de Selecție Intermediar pentru Măsura M1/6B, proiectul cu finanțare europeană pentru achiziționarea unei autovidanje a fost declarat eligibil pentru finanțare, cu o valoare publică nerambursabilă de 80.000 euro, fiind selectat cu un punctaj total de 55 puncte.