25Stimaţi concetăţeni,

Scrisoarea anuală a primarului, adresată contribuabililor reprezintă o obligaţie, în semn de respect față de dumneavoastră și o necesitate firească de comunicare, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre faţă de cetăţean.
Mulțumesc tuturor celor care şi-au adus sprijinul la bunul mers al administraţiei Comunei Apahida prin plata impozitelor la bugetul local în anul 2016.
Principalele investiţii derulate în anul 2016 și în derulare în anul 2017 sunt următoarele:     

I. Din venituri proprii
1. Infrastructura, modernizare și reabilitare străzi, rețele apă, rețele canal și iluminat public.
În anul 2016 au fost pietruite și întreținute peste 55 km străzi din Comuna Apahida.  Modernizarea străzilor din satele Dezmir, Sânnicoara și Apahida - Molitura a început cu asfaltarea străzilor în sat Dezmir în 2016, continuând pe celelalte tronsoane în anul 2017.
Alt proiect important este proiectare și execuție Canalizare menajeră Apahida, în satele Apahida, Sânnicoara, Dezmir și proiectare rețea canalizare în satul Pata. Începând cu 2017 avem proiecte de reabilitare termică blocuri în Apahida. Canalizare pluvială și relocări rețele pe str. 1 Mai Sânnicoara se află în faza de proiectare. Pentru evacuarea apelor pluviale din Apahida avem în vedere reprofilarea canalului colector Darauas spre DN1C - faza SF.
A fost adjudecată licitația privind ,,Proiectare și execuție Stații de autobuz, semaforizare în Apahida.
Construire trotuare Sânnicoara și limitatoare de viteză pentru siguranța cetățenilor.
Amenajarea spațiilor de joacă reprezintă o preocupare continuă astfel ca și în anul 2017 se vor achiziționa complexe de joacă și echipamente pentru noi amplasamente și completarea celor existente.  
2. Cultura, învățământ, recreere și religie.
O altă prioritate pentru mandatul meu o constituie infrastructura educaţională a Comunei noastre. Copiilor noştri trebuie să le creăm condiţii similare cu cele din mediul urban. Liceului Tehnologic “Ștefan Pascu” Apahida i-au fost redirecționate fonduri bugetare conform solicitărilor. Se vor elabora S.F. pentru etajare Școala Sânnicoara și P.T. pentru reabilitare Școala Dezmir. Căminul Cultural Sânnicoara a fost inaugurat reprezentând o mare realizare pentru nevoile culturale și sociale ale satului Sânnicoara.
Vom proiecta și vom construi 3 capele în satele Sânnicoara, Pata și Corpadea.
3. Măsuri sociale.
Din bugetul local sunt susținute bursele școlare reprezentând 143.000 lei.                     
Susținerea persoanelor cu venituri scăzute și asigurarea unui venit minim garantat lunar la un număr de 20-22 familii/ lună.
Introducerea liniilor de  transport metropolitan M41-L Câmpenești și M42-L Sub Coastă și a numeroase alte curse orare pe toate traseele, fac din cele 7 linii de pe raza comunei Apahida un transport modern și necesar pentru călători.
Primăria Comunei Apahida subvenționează în continuare abonamentele pe mijloacele de transport în comun pentru elevi, studenți, cursanți studii postliceale, postuniversitare, pensionari și alte categorii sociale defavorizate, pentru anul 2016, costurile reprezentând 1.181.000 lei .
4. Sport.
Înlocuirea suprafeței de joc la Sala de Sport Apahida a fost finalizată. Urmează în scurt timp proiectare Baza sportivă în satul Dezmir și proiectare Teren sintetic sport în satele Pata și Sânnicoara.
Vom susține financiar Cluburile sportive de pe raza comunei Apahida care vor depune proiecte pentru finanțare, conform Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive conform HCL nr. 126/2015, pentru participarea la diferite competiții sportive.
II. Fonduri Europene
1.  Rețeaua de canalizare menajera în Dezmir și parțial Sânnicoara și Apahida - 38,75 km, a fost dată în funcțiune.
2. Construire infrastructură de prevenire și protective împotriva inundațiilor Măsura 125 prin F.E.A.D.R. cu o sumă a investiției de 3,497 mil. lei.
3. Rețea self service - Servicii de închiriere biciclete Comuna Apahida, prin F.E.D.R. însumând 1,725 mil lei, finalizată
4.  Construcție grădiniță Apahida, în locația (Fosta Jandarmerie Apahida), prin A.F.I.R., Măsura 7.2
5.  Modernizare străzi în comuna Apahida judeţul Cluj în satele Sânnicoara și Bodrog, prin A.F.I.R.
6. Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă - Apahida prin Fondul de Mediu.
7. Un proiect foarte important este începerea Lucrărilor la Canalizarea menajeră și construcția de bazine de apă în Câmpenești.
Foarte important:
Introducerea taxei de salubritate conform HCL nr. 137/2016 și subvenționarea cu 20% a taxei conform HCL nr.168/2016. Suma de plată s-a redus de la 19,6 lei/lună la 15,68 lei/lună/gospodărie, cu posibilitatea reducerii cu 50% pentru persoanele singure.  
Programul de investiții poate fi consultat pe site-ul: primăria-apahida.ro, după aprobarea în Consiliul Local.
Totodată țin să vă anunț că pentru o aplicare corectă a valorilor impozabile la clădiri, sunteți rugat(ă) să vă refaceți declarația de impozite și taxe, în cazul în care v-ați racordat la rețeaua de canalizare în anul 2016.
A fost adoptată HCL nr. 166/2016 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevenţe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ - teritorială a Comunei Apahida, cu termen până la 31 martie 2017.

Vă doresc ca în Noul An să aveţi parte de liniște sufletească, de căldura celor dragi şi să vă bucuraţi din plin de realizările anului care s-a încheiat, privind cu încredere spre viitor.

Cu deosebită considerație,                                            
Primar, FATI GRIGORE