22Pe data de 6 ianuarie a fiecărui an prăznuim Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută în popor sub denumirea de Bobotează. Sărbătoarea Botezului Mântuitorului în Iordan, poartă şi denumirea de "Epifanie" sau "Teofanie", termeni care provin din limba greacă şi înseamnă "arătare", "descoperire". De ce arătare sau descoperire? Pentru că în momentul în care Hristos a fost botezat, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel şi a stat peste El, iar Tatăl a mărturisit: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3,17).  În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: "Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a născut, ci când S-a botezat”.

La Geaca, de doi ani, cu prilejul Bobotezei, la îndemnul şi sub supravegherea părintelui Baciu Horea, câţiva localnici iscusiţi taie o cruce din gheaţa formată deasupra lacului, o sculptează şi o aşează pe malul lacului, unde după Sfânta Liturghie preotul săvârşeşte sfinţirea mare a apei.
Beneficiarii ajutorului social, implicaţi în lucrările de interes local
Consiliul Local Geaca a aprobat în ultima sa şedinţă pe luna ianuarie, “Planul de acţiune pentru anul 2017”, document cuprinzând lucrările care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor apte de muncă, beneficiare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
Lucrările ce pot fi realizate cu ajutorul persoanelor majore apte de muncă, beneficiare ale amintitei legi, se aprobă anual prin hotărâre de consiliu local. Potrivit legii, primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiune sau de lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze lucrări de interes public.
Actul normativ obligă persoanele majore apte de muncă să presteze lucrări lunar, la solicitarea primarului, fără a depăşi regimul normal de muncă, cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. La nivelul comunei Geaca, planul de acţiune pentru 2017 aprobat în HCL nr.4 din 13.01.2017 cuprinde următoarele lucrări: tăiat iarba, curăţat şanţuri de scurgere, reparaţii gard etc, îndepărtarea vegetaţiei specifice, decolmatare, săpături manuale, îndepărtarea vegetaţiei specifice crescute în albia pâraielor, îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone, decolmatare, săpături manuale, îndepărtarea resturilor vegetale, întreţinerea gardurilor, plantare de arbuşti şi pomi fructiferi, flori, etc., îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, întreţinerea acostamentelor, vopsirea şi reparaţia gardurilor, curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultată din ploi şi zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, întreţinerea acostamentelor, colectarea deşeurilor din materiale reciclabile, a deşeurilor solide rezultate în urma decolmatărilor, lucrări manuale de strângere a depozitelor, asigurarea depozitelor de combustibili solizi (lemn şi cocs), diferite activităţi de întreţinere şi reparaţii, ocazionate de producerea unor fenomene naturale (ploi torenţiale, vânt puternic, incendii, cutremure, inundaţii), îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice şi manuale, împrăştierea materialelor antiderapante etc.