16Colaborarea dintre Societatea Lepidopterologică Română şi Comuna Vultureni, prin Centrul de Informare Turistică, naşte o nouă iniţiativă frumoasă, de această dată dedicată celor mai tineri dintre turişti. La începutul acestui an, cei doi parteneri de proiect au lansat o invitaţie către toate unităţile de învăţământ gimnazial din zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est, de a vizita Centrul de Informare Turistică din Vultureni, pentru a se familiariza cu obiectivele de conservare ale sitului Natura 2000 Dealurile Clujului de Est.

Astfel, elevii şi dascălii Şcolii Gimnaziale "Nicolae Iorga" din Cluj-Napoca, cei de la Liceul Tehnologic "Ştefan Pascu" Apahida, Şcoala Gimnazială Bonţida, Şcoala Profesională Răscruci, Şcoala Gimnazială Borşa, Şcoala Gimnazială Chinteni, Şcoala Gimnazială "Gelu Românul" Dăbâca, Şcoala Gimnazială George Bariţiu" Jucu, Şcoala Gimnazială Panticeu, Şcoala Gimnazială "Alexandru Bohăţiel" Vultureni, vor putea alege să petreacă o zi din săptămâna “Şcoala Altfel” învăţând despre fluturii Maculinea, dar nu numai.
Precizăm că Centrul de Informare Turistică este una dintre investiţiile de mare succes realizate de primăria comunei Vultureni, prin primar Eugen Mureşan. CITV a fost echipat recent de către custodele sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est - Societatea Lepidopterologică Română, cu materiale informative pe această temă (panouri, hărţi tematice, cărţi şi pliante) bogat ilustrate şi explicate pe înţelesul tuturor.
“Pe baza protocoalelor de colaborare dintre custode şi unităţile de învăţământ, Societatea Lepidopterologică Română va organiza în cadrul CITV pentru grupuri/clase de elevi, pasionaţi de natură lecţii practice de ecologie privind habitatele/speciile protejate de pe raza sitului şi ciclul de viaţă remarcabil al fluturilor Maculinea (care petrec cea mai mare parte a anului, inclusiv iarna în cuiburile unor furnici gazde care le hrănesc larvele ca pe propriile lor progenituri). Amintim faptul că situl Dealurile Clujului Est este unicul loc din Europa unde sunt prezente toate cele 4 specii de fluturi albaştri aparţinând genului periclitat Maculinea. Vizita la CITV constituie o activitate deosebit de instructivă şi apreciată de elevi”, a explicat domnul Prof. dr. Laszlo Rakosy, Preşedintele SLR.
Custodele invită în cadrul CITV în special în perioada de iarnă grupurile organizate de elevi, care au ocazia, după lecţia de biologie propriu-zisă să îşi continue excursia în localitatea Chidea, o așezare deosebit de pitorească din comună, o aşezare cu cele mai multe dintre case realizate în mod tradițional din tuf vulcanic, sau să viziteze Muzeul de istorie şi etnografie amenajat în Vultureni.

Foto:  Andrei Crişan