sacuieu 2Ca mai peste tot în mediul rural, şi la Săcuieu numărul copiilor este în scădere însă, în ciuda acestui fapt, am reuşit să asigurăm condiţii decente pentru începerea noului an şcolar la ambele structuri existente la nivelul comunei. Şi în acest an am reuşit să menţinem structura Şcolii Gimnaziale din Rogojel, deoarece, mai ales pe timp de iarnă, ar fi aproape imposibil transportul elevilor către Săcuieu.
Din păcate, calitatea învăţământului nu se ridică la nivelul educaţiei de la oraş, întrucât profesorii sunt nevoiţi să facă naveta între mai multe şcoli, pentru a-şi completa catedra. Totuşi, ne declarăm mulţumiţi că la ambele structuri şcolare din comună toate specialităţile sunt acoperite de profesori calificaţi.
În prima zi de şcoală, luni, 12 septembrie, am participat pentru început la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2016-2017 la şcoala din Săcuieu, apoi la cea din Rogojel, alături de doamna director Mariana Paşcalău, colectivul de profesori, o mare parte dintre părinţi şi reprezentatul din partea Poliţiei. Fiind vorba de o comunitate majoritar ortodoxă, ambele festivităţi au fost deschise cu binecuvântarea preoţilor din localitate.
Pe lângă urările de bun venit, încurajările şi cuvintele de susţinere din partea noastră, a autorităţilor, copiii au avut parte şi de o surpriză plăcută, pregătită de un grup de tineri inimoşi din Cluj-Napoca. Din iniţiativa domnişoarei Luana Burlacu, studentă la psihologie, a fost lansată campania “Să pregătim un copil de şcoală”. Se pare că iniţiativa nu este la prima încercare, iar în acest sens am fost contactaţi şi vizitaţi de către grupul de tineri, am acceptat cu plăcere colaborarea şi am susţinut dorinţa lor de a face copiii din Săcuieu fericiţi.
Campania a constat în strângerea de fonduri şi achiziţionarea de ghiozdane, cu toate cele necesare intrării în noul an şcolar, pentru toţi elevii din clasele primare din comună. Fiind de faţă, am observat emoţia şi bucuria de pe chipurile copiilor atunci când tinerele studente le împărţeau ghiozdanele echipate pentru şcoală în funcţie de clasa în care urma să meargă elevul, cu rechizite şi caiete speciale, conform cerinţelor şcolare. S-au bucurat atât cei cu posibilităţi materiale reduse, amintind aici copiii de etnie rromă din Săcuieu, cât şi cei cu posibilităţi materiale mai bune. Şi venind vorba de stimularea prezenţei la şcoală, trebuie să adaug că vom colabora şi în acest an cu conducerea şcolii şi cu educatorii celor două grădiniţe din comună pentru a continua Programul “Fiecare copil în grădiniţă”, devenit de anul trecut un program naţional şi care intră în atribuţiile noastre ca autoritate publică locală.  
Legat de partea materială de care dispunem, vreau să precizez că avem asigurate condiţii decente începerii noului an şcolar dar, din păcate, şi în acest an începem şcoala fără autorizaţia sanitară. Chiar dacă în Săcuieu avem o clădire de şcoală nouă, iar cea veche este în stare destul de bună, nu avem apă potabilă. Situaţia este cunoscută de personalul şcolii şi populaţia din sat, dar sperăm ca acest inconvenient să se rezolve cât mai repede, sperăm până în primăvara anului 2017, odată cu finalizarea lucrărilor realizate printr-un proiect european, depus pe Măsura 322.
Revenind la şcoala din Rogojel, trebuie spus că aici avem o clădire veche, care necesită investiţii majore de reabilitare, iar principalul inconvenient în obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare este lipsa unui grup sanitar adecvat conform normelor, integrat în corpul clădirii existente.
Fiind vorba de perioada scurtă de când am preluat mandatul şi lipsa fondurilor necesare, nu am reuşit să concretizăm investiţiile necesare bunei funcţionări a acestor şcoli. Totuşi, se pare că în această direcţie se întrezăreşte o speranţă pentru copiii care învaţă aici, întrucât Guvernul a lansat în acest sens, prin Ministerul Dezvoltării, o măsură care urmăreşte exclusiv reabilitarea şcolilor care nu au primit autorizaţia de funcţionare sanitar-veterinară. Imediat ce am fost informaţi cu privire la această oportunitate, am înaintat propunerea Consiliului Local, iar după ce am primit avizul favorabil al acestuia, am început demersurile pentru realizarea studiilor şi documentaţiilor necesare depunerii proiectului. Astfel, am reuşit să ne încadrăm în termenul dat, respectiv 20 septembrie, pentru a primi sprijin financiar pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale Rogojel şi a clădirii vechi din cadrul Şcolii Gimnaziale Săcuieu. În speranţa că vom primi un răspuns favorabil, ne pregătim cu restul documentaţiilor necesare.
O altă piedică pentru o parte din copiii din Rogojel, în special pentru cei din clasele primare, este distanţa mare pe care o au de parcurs până la şcoală. Chiar dacă unii dintre părinţi au fost revoltaţi şi nu au înţeles faptul că Primăria poate să îi sprijine doar cu respectarea legii, în cele din urmă vom reuşi să deblocăm şi această situaţie. Fiind vorba de un sat de munte, răsfirat, cu drumuri pietruite, este foarte greu să găseşti o firmă dispusă să efectueze acest transport la un preţ pe care noi îl putem plăti, iar cu microbuzul școlar aflat în proprietate este imposibil transportul atât din Vişagu în Săcuieu, cât şi în Rogojel şi copiii să poată ajunge la şcoală la o oră normală. În acest sens, împreună cu şcoala vom iniţia înfiinţarea unei asociaţii a părinţilor care să contracteze o firmă de transport din localitate, iar noi, ca autoritate publică locală, să-i sprijinim financiar, în limita posibilităţilor.
Şcoala este fundaţia pe care se clădeşte o comunitate “sănătoasă”, fapt pentru care vom face tot posibilul şi toate demersurile necesare pentru buna funcţionare a acesteia, în speranţa că tinerii vor rămâne în satele noastre şi îşi vor trimite copiii la aceste şcoli.

Gheorghe Cuc,
Primar Comuna Săcuieu