poieni 1Primăria Poieni s-a alăturat campaniei „Let’s Do It, Romania!”, astfel că, sâmbătă, 24 septembrie 2016, în ziua declarată Ziua Naţională a Curăţeniei, voluntari din Valea Drăganului, în frunte cu domnul primar Gheorghe Boca, s-au mobilizat pentru această acţiune minunată.
Pe parcursul zilei au fost ecologizate mai multe zone de-a lungul albiei râului Drăgan, dar voluntarii au strâns deșeuri chiar și de pe lacul Drăgan.


Canalizarea la Valea Drăganului, pe drumul cel bun
Autorităţile locale din comuna Poieni sunt implicate intens în demersurile pentru realizarea reţelei de canalizare pentru ape uzate menajere în localitatea Valea Drăganului. Proiectul este în faza de studiu de fezabilitate şi urmează a se obţine un contract de finanţare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2012 , program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Submăsura 7.2.
Cei care se ocupă de proiect ne-au furnizat câteva detalii tehnice în privinţa acestei investiţii. Sistemul de canalizare se realizează în general gravitaţional, cât şi sub presiune, prin realizarea unei singure staţii de pompare pe DJ şi cu staţii de pompare individuale pentru zonele de case care nu pot fi racordate la canalizare prin curgere liberă.
Lungimea totală a reţelei de canalizare este de 23.504 metri, aceasta fiind pozată pe drumul judeţean DJ 764 B, unde se amplasează în cea mai mare parte, pe ambele părţi ale drumului, în afara zonelor de siguranţă ale drumului, sub trotuare şi pe străzile laterale, acolo unde se amplasează numai pe o parte a străzii.
Reţeaua de canalizare menajeră din localitatea Valea Drăganului va deversa într-o staţie de epurare mecano-biologică containerizată amplasată pe malul drept al râului Drăgan. Amplasamentul staţiei de epurare respectă distanţa faţă de cea mai apropiată locuinţă impusă de normele sanitare. Apele uzate epurate sunt conduse în Râul Drăgan.