Proiectul « Viitorul Europei-viitorul nostru» este finanţat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului ”Europa pentru Cetăţeni” 2016 în comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj.

Componenta 2 – Măsura 2.1 "Înfrăţire între localităţi”

Participanţi: Proiectul implică participarea a 177 de persoane, dintre care 30 de participanţi din localitatea Bicserd (Ungaria), 48 de participanţi din localitatea Sarretudvari (Ungaria), 20 de participanţi din localitatea Zok (Ungaria), 48 de participanţi din localitatea Jaszboldoghaza (Ungaria), 15 participanţi din Asociaţia Gossenaertkring (Belgia), 16 participanţi de la Asociaţia Circ’onference (France).

Locaţie/ Data:

Evenimentul va avea loc în localitatea Mihai Viteazu, jud.Cluj, România în perioada 12/08/2016-14/08/2016.

Descrierea evenimentului pe scurt:

Comuna Mihai Viteazu organizează o întâlnire între localităţile înfrăţite în perioada 12-14 august 2016. La eveniment vor participa următoarele localităţi şi asociaţii: Bicserd, Sarretudvari,Zok, Jaszboldoghaza, Asociatia Circ'onference şi Asociaţia Dr. Goossenaertkring Loch, întrunind un număr de 177 de participanţi internaţionali.

Acest eveniment marchează continuarea evenimentelor organizate de localitatea Mihai Viteazu şi se axează pe următoarele axe: ”Unitate în diversitate”, ”Solidaritate în vreme de criză” şi ” Dezbateri despre Viitorul Europei”, fiecărei teme i s-a dedicat 1 zi din eveniment. Pe parcursul celor 3 zile ale evenimentului, participanţii vor cunoaşte Uniunea Europeană mai bine prin participarea la diferite activităţi interactive. Aşa cum dezbaterile publice încurajează participarea cetăţenilor la viaţa democratică şi civică a Uniunii Europene, activităţile au menirea de înţelegere a politicii Uniunii Europene şi să încurajeze cetăţenii de a veni cu idei noi şi sustenabile pentru a promova oportunităţile, angajamentele interculturale şi voluntariatul la nivelul Uniunii Europene. Schimbul intercultural și regional sunt cheile pentru o uniune puternică, dar nu este de ajuns să fii conştient numai de acestea. Trebuie cunoscute valorile culturale, cum ar fi tradiţiile culinare, tradiţiile populare.

Reuniunea are ca scop să promoveze și să păstreze activă memoria europeană, în special prin activități menite să comemoreze fostele lagăre de concentrare, precum și principalele site-uri și arhive asociate cu deportările în masă, precum și pentru a comemora victimele exterminărilor în masă. Prin creșterea gradului de conștientizare a trecutului violent al Europei și al doilea război mondial, în special, cetățenii se pot angaja în mod semnificativ într-o reflecție asupra originilor UE, istoria integrării europene ca un proiect de civilizare, menținere a păcii între membrii săi, și în cele din urmă asupra Europei de astăzi, astfel depășind trecutul și construind viitorului.

Cu stima,                                                            

Primar, Zeng Ioan.

Consilier programe europene, Cîndea Gabriela