16Primăriile şi şcolile vor trebui să se ocupe de copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Potrivit  unei noi hotărâri de guvern (care se va publica în Monitorul Oficial în următoarea perioadă),  atât serviciile sociale din primării, cât şi unităţile şcolare, ar urma să aibă mai multe responsabilităţi faţă de copiii rămaşi singuri, după ce părinţii au plecat la muncă în străinătate.

Serviciul Public de Asistență Socială va solicita unităților școlare aflate pe raza lor administrativ-teritorială, informații cu privire la copiii: cu un singur părinte plecat în străinătate; cu ambii părinți plecați în străinătate; cu părintele unic susținător plecat în străinătate; reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni.
Unitățile școlare vor trimite SPAS  listele nominale cu toți copiii aflați în aceste situații. După primirea datelor,  reprezentantul SPAS  are obligația de a se deplasa la domiciliul copilului și de a verifica dacă părintele plecat în străinătate a notificat, conform legii, plecarea sa, precum și desemnarea unei persoane eligibile pentru îngrijirea copilului.    
În urma efectuării vizitelor, reprezentantul SPAS va întocmi un raport referitor la evoluția copiilor și a felului în care aceștia sunt îngrijiți. Documentul va include informații despre performanțele școlare, starea fizică a copilului și prietenii acestuia.
În funcție de rezultatele raportului, autoritățile vor putea să ia anumite măsuri, după cum urmează:
# Dacă randamentul școlar este în scădere, reprezentantul SPAS va informa în scris învățătorul/dirigintele copilului, care va fi obligat să ceară sprijinul consilierului școlar;
# Dacă există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului, reprezentantul SPAS va cere sprijinul unui psiholog pentru includerea într-un program de consiliere psihologică;
# Dacă după trei luni de la înscriere situația școlară și integrarea copilului în mediul școlar nu se îmbunătățesc, învățătorul/dirigintele va fi obligat să solicite sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean  de resurse și asistență educațională;
# Dacă se constată degradarea sănătății copilului, reprezentantul SPAS va contacta medicul de familie și va solicita sprijinul acestuia pentru verificări medicale;
# Dacă se constată afilierea copilului la un grup de prieteni cu comportament infracțional, se va cere sprijinul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și se va informa școala la care acesta este înscris.
Părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă trebuie să notifice autoritățile cu cel puțin 40 de zile înainte de a părăsi țara, potrivit reglementărilor actuale ale Legii nr. 272/2004.
Prin notificare, trebuie desemnată, în mod obligatoriu, o persoană care să se ocupe de îngrijirea copilului atât timp cât părinții sunt plecați. Aceasta trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă cel puțin 18 ani și să poată să asigure condițiile necesare pentru creșterea și îngrijirea unui copil.
Cei care nu notifică autoritățile și nu desemnează o persoană care să aibă grijă de copil în lipsa lor, riscă să fie amendați cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei.
,,Cel mai bine ar fi ca părinţii să facă un efort pentru reunirea familiei, fie că acest lucru se întâmplă acasă sau acolo unde îşi găsesc un loc de muncă”,  este de părere asistentul social din cadrul primăriei Cămăraşu.
„SPAS Cămăraşu a diseminat informaţiile cu privire la Ordin 219/2006, prin anunţuri, informări directe către persoanele care erau cunoscute în localitate că pleacă în fiecare an pe perioada de vară la muncă în străinătate. Urmează să se desfăşoare o campanie de informare pe aceeaşi temă. SPAS va colabora cu şcoala şi bisericile din comună, astfel încât noile reglementări să fie cât mai bine cunoscute. Cu ocazia începerii noului an şcolar, la festivitatea de deschidere, directorul şcolii, va fi rugat să anunţe printre altele şi noile prevederi legale, cu atât mai mult cu cât şi şcoala este direct implicată în implementarea noilor prevederi legislative. Vor fi rugaţi şi preoţii din cele trei sate aparţinătoare să anunţe în câteva duminici şi de sărbători, după terminarea serviciului religios, aceste noi reguli privind protecţia acestui grup de copii vulnerabili”, a precizat Florina Mocean.