04Ne apropiem cu paşi repezi de începerea noului an şcolar. În acest sens, la Panticeu au fost deja pregătite lemnele pentru încălzirea şcolii în timpul sezonului rece, au fost zugrăvite sălile de clasă şi, totodată, s-au întreprins acţiuni de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. La fel ca în anul şcolar anterior, elevii din satele comunei vor ajunge la Panticeu pentru orele de curs cu cele două microbuze şcolare.

Având misiunea declarată de a oferi fiecărui copil șanse egale de a se dezvolta și evalua corespunzător aspirațiilor și particularităților sale, Şcoala Gimnazială din Panticeu vine în spiritul cerințelor și nevoilor sociale ale tuturor copiilor din comunitate. Istoricul şcolii din Panticeu începe în mod cert cu anul 1853, data culeasă din "Sematismul de Alba Iulia şi Făgăraş", document tipărit în anul 1900 ce precizează la pagina 285: "... şcoala din lemn în anul 1853 şcolari-120...". Specialiştii consideră că mai mult ca sigur, şi înainte de 1853 ar fi existat şcoală în sat, cu limba de predare română şi maghiară. În preajma anului 1900 şcoala era încadrată cu trei posturi de învăţători. Şcoala a funcţionat până în anul 1964 ca şcoală cu clasele I-VII, apoi ca şcoală cu clasele I-VIII, până în anul 1969, şcoală cu clasele I-IX până în anul 1973, iar apoi, şcoală cu clasele I-X, în perioada 1980-1991, cu efectivele de elevi care au variat de-a lungul vremii.
În prezent, în comuna Panticeu funcţionează grădiniţa şi şcoala din localitatea Panticeu, dotată, pe lângă sălile de clasă, cu o sală specializată de limba română, o sală specializată pentru disciplina istorie, precum şi o sală specializată de matematică. Pe lângă acestea, elevii din Panticeu beneficiază de un laborator multifuncţional pentru fizică-chimie, un cabinet de informatică, o sală de festivităţi şi o bibliotecă cu un fond de aproximativ 3000 volume, incorporată în CDI. Toate calculatoare, notebook-urile şi laptopurile din dotarea acestui cabinet sunt conectate la reţeaua Internet. În plus, cabinetul de informatică beneficiază de scanner, videoproiector, ecran proiecţie, utilizate pentru o cât mai bună desfăşurare a activităţilor didactice. Nu trebuie uitat teren de sport şi sala de gimnastică aflate la dispoziţia elevilor pentru derularea activităţilor sportive şi recreative.
Corpul didactic al şcolii din Panticeu este format din cadre didactice dornice de afirmare şi performanţă, care fac eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile pentru învăţare. Dascălii din Panticeu manifestă interes pentru formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile din domeniul învăţământului, aplicând noul curriculum şi cele mai noi metode de predare şi învăţare centrate pe elev.
Având la dispoziţie toate acestea, elevii din Panticeu au dat dovadă de-a lungul anilor de interes pentru învăţătură şi activităţile extracurriculare în care sunt implicaţi, obţinând rezultate frumoase la concursurile şi competițiile şcolare la care participa, fiind o mândrie pentru întreaga comunitate.