82Lucrările la proiectele care se bucură de finanţare europeană avansează vizibil de la o lună la altă în comuna Vultureni. Atât Centrul de Informare Turistică, cât şi terenul sintetic din curtea Şcolii Gimnaziale “Alexandru Bohăţiel” din Vultureni, prind contur.

 

De asemenea, în paralel se lucrează la realizarea de trotuare pe o parte, pe toată strada principală în satul Şoimeni, pe o distanţă de aproximativ 1,5 kilometri.
Reamintim că "Înființarea centrului de informare turistică în comuna Vultureni, județul Cluj" este un proiect finanțat prin FEADR Măsura 313 - "Încurajarea activităților turistice", obiectiv ce urmează să fie finalizat în această toamnă. Pentru aceasta, în cursul lunilor următoare atenţia administraţiei locale se va focaliza pe achiziţionarea dotărilor necesare. De asemenea, în derulare în 83comuna Vultureni se află "Proiectul integrat: “Amenajare teren de sport cu suprafață sintetică, promovarea patrimoniului rural în comuna Vultureni, județul Cluj" - proiect finanțat prin FEADR, Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale. Este vorba despre acelaşi proiect în care a fost cuprinsă şi alimentarea cu apă şi care vizează şi asfaltarea de uliţe săteşti în localitatea Vultureni, lucrări care vor începe în perioada următoare. Aici trebuie precizat că pentru realizarea acestor investiţii majore a fost necesară co-finanţarea proprie, din bugetul local.