53Asociația GAL Someș Transilvan a organizat în data de 07.06.2015 în localitatea Bonțida, zona Castelului Banffy, evenimentul  intitulat „Veselia fructelor și legumelor”. Acest eveniment a fost ultima componentă a proiectului Veselia fructelor și legumelor”, finanțat prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2013  Măsura  41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare, Contract  de finanțare numărul: C421000011261370504 /  08.09.2014 între  A.F.I.R. si  Asociația GAL Someș Transilvan. Valoarea contractului de finanțare este de 104.533 lei reprezentând contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României.


Asociația GAL Someș Transilvan în calitate de coordonator proiect alături de cei 4 parteneri a realizat toate activitățile proiectului în comun cu:
# Asociația GAL Câmpia Transilvaniei;
# Asociația GAL Ecoul Câmpiei Buzăului;
# Asociația GAL Colinele Buzăului;
# Asociația GAL Valea Buzăului;

Valoarea totală a proiectului este de: 81.123 EURO, contribuțiile fiind următoarele:
54# Asociația GAL Someș Transilvan în calitate de GAL coordonator contribuie cu 23.173 EURO
# Asociația GAL Câmpia Transilvaniei cu 10.000 EURO
# Asociația GAL Ecoul Câmpiei Buzăului cu 15.000 EURO
# Asociația GAL Colinele Buzăului cu 15.000 EURO
# Asociația GAL Valea Buzăului cu 17.950 EURO
Intensitatea ajutorului public este în procent de: 100%

Rezultatele proiectului ,,VESELIA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR”
Instruire
S-au organizat 2 sesiuni de instruire comune ale partenerilor. Instruirea s-a  desfășurat  în comun de către GAL SOMEȘ TRANSILVAN și GAL VALEA Buzăului, cu implicarea  a câte minim 20 de persoane din fiecare GAL, seminarii de câte 2 zile cu următoarele tematici:
# Horticultură – cultivarea pomilor și arbuștilor fructiferi și a legumelor în câmp și spații protejate, soiuri și varietăți endogene, metode de cultivare în sistem extensiv, ecologic, etc. organizat la Viperești, Buzău.
# Marketing, valorificarea resurselor locale și creșterea valorii adăugată a produselor locale, organizat la Sic, Cluj.
În total au fost instruite 226  de persoane care au primit  diplome  de participare,  suporturi de curs și materiale pentru instruire.

Managementul proiectului
55Managementul proiectului a cuprins toate activitățile necesare implementării cu succes a proiectului, printre care enumerăm – întâlniri de lucru a echipei de proiect, elaborare rapoarte de activitate, elaborare dosare cerere de plată, dosare de achiziții și activități de informare/publicitate.

Organizarea Târgului ,,Veselia Fructelor și Legumelor,, în localitatea Bonțida, zona castelului Banffy, județul Cluj
La acest eveniment au  participat liderii locali și producătorii locali de pe teritoriul fiecărui GAL partener, cu produse tradiționale, coșuri cu legume și fructe, bunătăți din cămara gospodinelor.
Partenerii proiectului s-au implicat în desfășurarea activității prin participarea directă cu producători locali la standurile special pregătite pentru expoziția produselor locale. În cadrul Conferinței de presă fiecare reprezentant al celor 5 GAL-uri au transmis publicului prezent informații legate de proiectul de cooperare, cât și date generale ale asociației și au subliniat importanța parteneriatului si a cooperării între teritorii.

Realizarea publicației comune - Rețetar
Prin intermediul proiectului s-a realizat un rețetar care  cuprinde câte 5 rețete cu  cele mai gustoase rețete de mâncăruri tradiționale din teritoriul celor 5 GAL-uri partenere. În decursul proiectului  au fost identificate gospodinele, fermierii care valorifică materia primă din teritoriu , astfel au fost  colectate materialele necesare realizării publicației. Publicația s-a realizat in limba română și în limba engleza. Fiecare GAL a realizat un număr prestabilit de publicații comune.

ASOCIAȚIA GAL SOMEȘ TRANSILVAN
Comuna Bonțida, str. Mihai Eminescu, nr. 446, jud. Cluj   
Detalii contact: Tel: 0264-262003  
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.