08Dănuţ, cum îi spun apropiaţii, este o mândrie pentru localitatea Ţaga, reprezentând cu onoare comuna şi judeţul Cluj la toate competiţiile naţionale la care a participat. Elev în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială Ţaga, a reuşit în ultimii ani să obţină rezultate deosebite încă din anul şcolar 2012-2013, când era în clasa a V-a şi a participat pentru prima dată la etapa naţională a concursul „Universul cunoaşterii prin lectură”, la Galaţi.


În anul şcolar următor, în clasa a VI-a, pe lângă participarea la etapa naţională a concursului „Universul cunoaşterii prin lectură”, Daniel Cristian Rus a obţinut şi calificarea la olimpiada de matematică -  etapa inter-judeţeană - „Olimpiada satelor din Transilvania”, desfăşurată la Satu Mare. La ambele competiţii a fost prezent şi în acest an şcolar. Rezultatele pe care le-a obţinut până acum sunt apreciate atât de familie, de apropiaţi, de dascăli şi prieteni, cât şi de reprezentanţii administraţiei locale ai comunei Ţaga.
Pentru concursul „Universul cunoaşterii prin lectură”,  Daniel s-a calificat pentru etapa naţională, faza a competiţiei la care ajunge doar primul elev cu rezultatele cele mai bune din fiecare clasă. Echipa judeţului Cluj, formată din 4 membrii, în anul şcolar 2013-2014, a obţinut locul 4 la nivel naţional.
Doamna profesoară de limba şi literatura română ne-a oferit o deosebită caracterizare, demnă de a descrie calităţile şi performanţele elevului Rus Daniel. “Viaţa omului nu trebuie să fie marcată numai de copilărie”, cum spune Freud…deşi copiii trebuie să fie cuminţi, veseli şi disciplinaţi.  Îl văd alergând prin căderea fulgilor, zâmbind anotimpurilor. Cu un surâs relaxat pe față, cu inteligență în priviri și cu mișcări sigure, el își construiește sigur un viitor cu largi perspective. Vorbind despre Dănuț, afirm că momentele în care ne aflăm reprezintă părți marcante în evoluția sa. Raportat afectiv la colectivul clasei, privindu-l fără ca el să te observe, constați că acest copil blond, cu obraji ca trandafirii stabilește excelent coeziunea socială. În sala de clasă este calm, relaxat. Nu-și bruschează niciodată colegii, nu-i intimidează prin intervențiile sale, lăsându-le ca un adevărat dascăl timpul pentru elaborarea răspunsurilor, însă îi ajută la înțelegerea lucrurilor dificile cu respect și înțelegere, pentru ca toți să depășească mediocritatea.
În viziune personală, el reprezintă un spirit care se avântă în trăirea cunoașterii obiective, comunicând în cel mai înalt grad sentimentul vieții, dând cotidianului un sens elevat. Pentru mine, ca profesor de Limba și literatura română, educație înseamnă a trata mărinimos generațiile care se înalță, fără a le învăța să se uite pieziș sau să-și plece urechea la sunete nedemne. Dezideratul se împlinește prin acest elev olimpic.
Favorizându-i accesul spre cunoașterea unor valoroase achiziții spirituale ale omenirii prin lectură, perseverent fiind, trei ani școlari, respectiv clasa a V-a, clasa a VI-a și clasa a VII-a, Rus Daniel este deținător al premiului I pe judeţul Cluj şi participant la etapa naţională a concursului “Universul cunoașterii prin lectură”, olimpiada de literatură a elevilor din mediul rural.
În acest mod se dovedește că avântul minții sale se construiește din capacitatea de a ierarhiza informaţiile, de a emite raționamente valide, de a-și asuma atitudini corecte și a-şi forma opinii implicând judecăți de valoare.
Este evident că în acest elev puterea lecturii este utilizată atât pentru a comunica, pentru a afla cât mai multe informații, cât și pentru schimbarea mentalității. Parcurgerea lecţiilor şi a activităților complementare (face parte din ansamblul de dansuri populare al comunei Ţaga, „Cununița”, de aproximativ 2 ani) ilustrează dezvoltarea gândirii de tip constructiv și formarea abilităților care îi influențează pozitiv modul de viață: rostul disciplinei, ținerea ritmului învățării și autoevaluarea corectă.
Cu astfel de pecete spirituală, Rus Daniel excelează la toate disciplinele de învățământ, promovând clasele a V-a și a VI-a cu media 10, rămânând un model de urmat pentru toți elevii și o speranță a tuturor profesorilor. Prin el, Şcoala Gimnazială Țaga s-a făcut cunoscută la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Senatul României și, implicit, la concursurile naționale desfășurate în Galați, Satu Mare sau Bistrița Năsăud.
Amintirile mele despre Dănuț vin cu o nouă primăvară și devin o scrisoare ce, pe măsura trecerii timpului, are alt înțeles când o recitești. De aceea doresc a-mi polei rândurile printr-o tandrețe nesfârșită... SUCCES DĂNUȚ!
Aceste gânduri reflectă gândurile tuturor profesorilor din şcoala noastră, dar şi al colegilor săi, care îi admiră ambiţia, perseverenţa, fiind foarte sociabil, un coleg de încredere”.