28Castrul roman de la Bologa, comuna Poieni, a fost ridicat în jurul anului 106. Nu cunoaștem prima garnizoană, dar este posibil să fi fost cohorta I Brittonum, ca dovadă a descoperirii aici a unei țigle având inscripționat numele trupei. Din timpul împăratului Hadrian (117-138 p.Chr.) sunt aduse la Bologa cohortele I Aelia Gaestorum şi a II-a Hispanorum. Misiunea acestora era, probabil, aceea de apărare a graniței Imperiului Roman.


Ruinele castrului sunt vizibile și astăzi în locul numit Grădiște, deși până nu demult, majoritatea zonei a fost folosită ca suprafață agricolă. În apropierea castrului a existat o așezare civilă însemnată, în special pe platourile de la sud și est de castru, pe o suprafaţă de câteva hectare. Ruinele băilor romane au fost cercetate în anii ’70, amplasate pe o mică terasă la nord de castru, explica prof. Felix Marcu. Munca dânsului este demnă de luat în seamă, ţinând cont de valoarea acestui obiectiv, nu doar din punct de vedere turistic, cât mai ales despre importanţa acestui reper în a ne descoperi şi a ne cunoaşte trecutul.
În ultimii ani, Felix Marcu s-a implicat în mai multe proiecte la Bologa, printre care unul este Proiectul de cercetare și de promovare a patrimoniului istoric și arheologic din localitatea Bologa. Obiectivele vizate sunt Castrul roman: clădirea comandantului și poarta de nord şi Cetatea medievală de la Bologa/Sebesvár.
În vechile cercetări este evidențiat faptul că această construcţie este divizată pe longitudinală în patru sectoare. Două dintre aceste spaţii se terminau în partea de sud cu abside semicirculare. De asemenea, în două din aceste încăperi au fost identificate urme ale unui sistem de încălzire, iar în alta un pavaj de cărămidă. Absidele puteau face parte dintr-un mic sistem termal, de vreme ce în interiorul clădirii a fost descoperită o inscripţie dedicată Nimfelor Augustae. Poarta de nord a castrului, identificată ca porta praetoria, se află aproape la mijlocul laturii de nord a castrului, latură lungă de 133,33 m. Este poziționată la o distanță de c. 55,00 m față de zidul de pe latura de vest și la 60,00 m față de zidul de pe latura de est.  Cercetările echipei de la Bologa vizează de asemenea şi clădirea comandamentului, identificată prin săpături anterioare efectuate în zonă.
“Conservarea monumentului și incertitudinile legate de vechile cercetări ne-au făcut să reluăm săpăturile arheologice din zona clădirii comandantului de la Bologa, pentru a specifica mai clar planul structurii. În 2012 a fost realizată o scurtă campanie arheologică ca urmare a planificărilor proprietarilor din zonă de a ara cu pluguri de adâncime mai mare. La acestea s-a alăturat și intenția Primăriei Poieni de a evalua zona, în vederea trecerii proprietății private a terenului pe care este situat castrul de la Bologa în proprietate publică”, explica profesorul Marcu.
Demn de menţionat este faptul că în prezent se fac cercetări geofizice amănunţite, utilizând aparatură performantă, pentru a afla mai multe despre aşezarea din afara castrului, acţiune în care sunt implicaţi specialişti din cadrul unei universităţi germane. De altfel, la săpăturile arheologice realizate până acum au participat voluntari din Polonia, Austria şi chiar din China. Echipa de cercetători face eforturi susţinute pentru includerea zonei în patrimonial UNESCO.

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi.
Hristos a Înviat!
Primăria şi Consiliul Local Poieni
Primar, Gheorghe Constantin Boca