102Unul dintre cele mai importante obiective din mandatului actual al primarului Nicolae Barbu începe să prindă contur în comuna Valea Iașului. Este vorba de execuția unei centrale fotovoltaice, cu o putere instalată de 200 kw. După eforturi de peste un an și jumătate, administrația locală a reușit să scoată din circuitul agricol 2 ha de teren din islazul Nuculeț, aflat în satul Valea Iașului. În momentul de față, PUZ-ul este avizat de Comisia Județeană de Urbanism și, de asemenea, aprobat de Consiliul Local.
În etapa actuală a proiectului, din suprafața de 2 ha, autoritățile locale folosesc doar 7.000 m pentru centrala fotovoltaică. Pe viitor, administrația locală intenționează să facă o extindere a centralei, care să permită și vinderea energiei electrice produse. ”Finanțarea proiectului privind construcția centralei fotovoltaice a fost realizată printr-un împrumut în sumă de 456.000 dolari, contractat de la Banca Mondială. Împrumutul a fost aprobat și s-au folosit și primele sume de bani din acesta. Fiind asigurate locația și finanțarea proiectului, am făcut următorii pași: în perioada 5-10 iulie a fost realizată prima etapă a construcției, și anume, structura metalică, lucrare în valoare de 486.160 mii lei; în data de 14 iulie, am achitat către CEZ România suma de 274.000 mii lei, reprezentând execuția branșării centralei fotovoltaice la rețeaua de medie tensiune care trece prin zonă. Branșarea este utilizată în două sensuri: furnizarea energiei electrice din rețeaua națională pentru funcționarea permanentă a centralei fotovoltaice și ca punct de legătură în vederea introducerii energiei produse de centrala fotovoltaică în rețeaua națională. Centrala fotovoltaică de la Valea Iașului va produce energie pentru consum, pe timpul zilei, iar noaptea va folosi energie electrică din rețeaua națională, pentru asigurarea funcționării”, ne-a explicat primarul Nicolae Barbu.

Licitație pentru montarea panourilor fotovoltaice
După crearea structurii metalice și branșarea centralei fotovoltaice la rețeaua națională, urmează etapa a III-a a proiectului, și cea mai importantă dintre toate: montarea propriu-zisă a panourilor fotovoltaice, cu toate conexiunile necesare pentru producerea energiei electrice. Pentru această etapă, Primăria Valea Iașului a trimis caietul de sarcini la ANRMAP (Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice), acesta urmând să fie aprobat sau, după caz, revizuit în vederea organizării licitației. Valoarea estimată a licitației este de 12,5 miliarde de lei. ”Apreciez că în maximum 2 luni ne putem apuca de lucrare. Important de precizat este faptul că timp de cinci ani centrala fotovoltaică de la Valea Iașului nu poate vinde energia electrică produsă. În schimb, se va face o echivalare a energiei produsă și introdusă în rețeaua națională cu consumul de energie pe care îl avem la iluminatul public, energia folosită pentru funcționarea stațiilor de pompare apă și canalizare, a stației de epurare, cât și a primăriei, căminelor culturale, școlilor, grădinițelor și a altor consumatori publici. Dacă producem mai mult decât consumăm, această energie nu ne-o plătește nimeni timp de cinci ani, iar dacă producem mai puțin decât consumăm, diferența o plătim”, precizează primarul Nicolae Barbu. Din sumele avansate de autoritățile locale, investiția la centrala fotovoltaică se ridică la aproximativ 20 miliarde de lei. ”Apreciez că această investiție va fi amortizată în aproximativ 6 ani. Spun asta pentru că, în momentul de față, consumul de energie electrică se ridică la cca. 2 miliarde lei/an. La aceasta se mai adaugă cca. 1,5 miliarde de lei/anual, care se încasează din echivalentul certificatelor verzi. Avem deci 3,5 miliarde lei/an, înmulțit cu 6 ani, rezultă 21 miliarde lei, sumă care acoperă investiția în centrala fotovoltaică. Suntem pe drumul cel bun pentru a realiza una dintre cele mai importante investiții pe care le-am propus pentru mandatul 2012-2016”, declară edilul din Valea Iașului.