138După cum se ştie, în comuna Bascov sunt în execuţie lucrări de extindere a reţelelor de canalizare. Este vorba de încă 20 de km de reţea, care se adaugă la cei 42 de km  deja funcţională. În urma acestor lucrări, unele străzi vicinale şi uliţe săteşti care au ca strat suport piatră sau balast au fost afectate de săpăturile necesare pentru îngroparea conductei în subteran. Prin urmare, este necesară reabilitarea acestora.


“Modernizarea acestor străzi se va realiza în două etape. În prima etapă se vor executa lucrări de întreţinere ale drumurilor pietruite, în cea de-a doua, lucrări de modernizare prin asfaltare. Drumurile săteşti şi străzile vicinale care vor fi modernizate sunt: Rotăreasa, Rotăreşti, Bisericii, Fundătura Micşunele, Gârlei, Zăvoiului, Măceşului, Livezilor, Zorilor, Salcâmilor, Teiului, Prislop, Mica, Arcanului, Nufărului, Aviatorilor, Luncă, Fermei, Trandafirilor, Rogojina, Mierluşeşti, Prelungirea Micşunele. Totodată, se vor reface podeţele pe străzile 14 septembrie şi cele din satul Schiau, podeţe afectate de inundaţiile din 2014.”, a declarat primarul Gheorghe Stancu.
Referitor la pagubele produse de calamităţile din iulie anul trecut, Primăria a încercat şi, în mare parte a reuşit, să elimine efectele inundaţiilor, atât cu sprijin material şi financiar - pentru persoanele fizice, cât şi prin efectuarea în regim de urgenţă a unor lucrări de reamenajare drumuri, poduri, podeţe, montare de gabioane în zonele afectate. “S-a întocmit studiu de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru refacerea unor poduri şi podeţe în străzile 14 septembrie - un pod, şi în satul Schiau - 2 poduri şi 4 podeţe.”, a mai spus edilul şef.

Lucrări de extindere la canalizare și apă
În cadrul proiectului “Extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în comuna Bascov”, proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune  în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, până în momentul de faţă au fost realizate execuţia lucrărilor de canalizare în străzile Rogojina, Bisericii, Gârlei, Măceşului, Glâmboc-Deal, Azurului, Fermei, Magnoliei, Păişeşti-Deal. Lucrări în curs de execuţie: Străzile Rotăreasa, sat Schiau, str. Prelungirea Micşunele.“Până la finele anului 2015, intenţionăm definitivarea lucrărilor la sistemul de apă uzată -20 km şi extinderea şi reabilitarea lucrărilor la alimentarea cu apă - 6,5 km”, afirmă şeful executivului din comuna Bascov.