01Din 2017, Ministerul Agriculturii vrea să modifice modul de acordare a unor subvenţii. Astfel, pentru unele scheme de plată, sprijinul va fi acordat diferenţiat. MADR precizează că modificările propuse au fost dezbătute cu reprezentanţii organizaţiilor de fermieri. În urma dialogului cu Comisia Europeană, va fi stabilită forma finală, în vederea elaborării modificărilor legislaţiei autohtone în vigoare.

Pe 23 ianuarie 2017, secretarul de stat Alexandru Potor a susţinut la Bruxelles poziţia României faţă de modificările propuse. Iată ce modificări a propus Ministerul Agriculturii pentru acordarea sprijinului cuplat zootehnic (SCZ) pentru ovine/caprine:
SCZ pentru ovine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepţia celor din zonele montane, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 capete femele ovine şi/sau berbeci, şi se acordă cuantumuri modulate pentru animalele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, din efectivul solicitat:
1. animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
2. animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limită de depunere a cererilor;
3. efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii;
4. fermierul să deţină Registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
5. femelele ovine şi/sau berbecii pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, menţionată în cererea de ajutor;
SCZ pentru ovine se acordă modulat pe următoarele submăsuri, care îndeplinesc condiţii specifice:
a) submăsura de ovine de reproducţie, care îndeplinesc următoarele condiţii specifice: femelele ovine şi/sau berbecii de reproducţie pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie înscrise în Registrul Genealogic al rasei;
b) submăsura ovine de producţie, care îndeplinesc următoarele condiţii specifice: berbecii pentru care se acordă ajutor specific să fie din rasă specializată, atestată prin certificatul de origine; efectivul de femele ovine pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec din rasă specializată, atestată prin certificatul de origine, la 35 de oi.
SCZ pentru caprine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 50 şi 500 capete de femele caprine şi/sau ţapi de reproducţie, inclusiv, pe beneficiar, şi se acordă modulat pentru animalele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, din efectivul solicitat:
1. animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
2. animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la ţapi, la data limită de depunere a cererilor;
3. efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii;
4. fermierul să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
5. femelele caprine şi/sau ţapii pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, menţionată în cererea de ajutor;
SCZ pentru caprine se acordă MODULAT pe următoarele submăsuri, care îndeplinesc condiţii specifice:
a) submăsura de caprine de reproducţie, care îndeplinesc următoarele condiţii specifice: femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie înscrise în Registrul Genealogic al rasei;
b) subgrupul caprine de producţie, care îndeplinesc următoarele condiţii specifice: ţapii pentru care se acordă ajutor specific să fie din rasă specializată, atestată prin certificatul de origine; efectivul de femele caprine pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un ţap din rasă specializată, atestată prin certificatul de origine, la 35 de capre.

Valoarea sprijinului pe cap de animal
Cuantumul SCZ ar urma să fie de 18 euro/cap de animal pentru ovine/caprine de reproducţie, respectiv 13 euro/cap de animal pentru ovine/caprine de producţie. Bugetul alocat şi valoarea subvenţiei vor creşte în fiecare an, astfel:
Ovine/caprine de reproducţie: 600.000 capete estimate
2017: buget alocat: 10,8 mil. euro, cuantum SCZ:18 euro/cap
2018: buget alocat: 12,6 mil. euro, cuantum SCZ: 21 euro/cap
2019: buget alocat: 15 mil. euro, cuantum SCZ: 25 euro/cap
2020: buget alocat: 16,2 mil. euro, cuantum SCZ: 27 euro/cap
Ovine/caprine de producţie: 2,9 milioane capete estimate
2017: buget alocat: 37,7 mil. euro, cuantum SCZ:13 euro/cap
2018: buget alocat: 43,5 mil. euro, cuantum SCZ:15 euro/cap
2019: buget alocat: 49,3 mil. euro, cuantum SCZ:17 euro/cap
2029: buget alocat: 55,1 mil. euro, cuantum SCZ:19 euro/cap
Aceste valori sunt calculate la un efectiv total de 3,5 mil. capete ovine şi caprine, notificat de MADR la Comisia Europeană. În practică,  bugetul total pe fiecare submăsură se împarte la numărul de capete eligibile, care a fost în fiecare an mai mare.