Tipărire

geaca 2În cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei” (ID SMIS 101785), s-a organizat la Geaca în data de 17 aprilie o întâlnire cu localnicii, în care s-au discutat nevoile comunității și ce se poate face pentru a îmbunătății situația actuală. Partenerii proiectului i-au încurajat pe cei prezenți să se implice în organizarea de activități care să aducă lumea împreună și să readucă un sentiment al „apartenenței la comunitate”.
Așa a venit, de la localnici, ideea de a organiza, după foarte mult timp, o șezătoare cu doamnele din comunitate (26 aprilie), ocazie cu care femeile au cusut, au făcut decorațiuni din mărgele etc. Este doar unul dintre pașii care se fac în direcția reînvierii spiritul de comunitate și de întrajutorare, în comunele Geaca și Cornești.

În urma demersurilor, în Geaca urmează să aibă loc, luna viitoare, o campanie socială în care localnicii vor strânge bunuri pe care le vor dona personal persoanelor vulnerabile (vârstnici, persoane cu situație materială precară etc.). Astfel, dincolo de gestul de a le oferi acestora lucruri de care au nevoie, donatorii îi vor vizita acasă, vor sta de vorbă cu ei și vor încerca să le cunoască mai bine nevoile. Ceva asemănător va avea loc în Cornești, tot luna viitoare. Aici campania se numește „Dăruind Primești”.
Inițiatorii proiectului cred că în aceste comunități, cu pași mici, se poate îmbunătăți viața oamenilor. Toate cele amintite mai sus sunt parte din componenta de facilitare comunitară prin care se dorește dinamizarea vieții rurale atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Pe lângă aceste activități, în cadrul proiectului se mai desfășoară și activități de:
- consiliere și mediere profesională
- organizarea de cursuri de calificare
- oferirea de servicii medicale și socio-medicale
- organizarea unui concurs de idei de afaceri, unde 12 idei vor fi finațate cu 25.000 de euro
- montarea de fose septice
- igienizarea fântânilor și a gospodăriilor,
- lucrări de reparații.
Pentru copii
- desfășurarea unui program de after school
- organizarea unei grădinițe estivale
- înființarea unui centru educațional în care să se formeze o trupă de teatru și o revista locală.
Proiectul este implementat de către Fundația Civitas pentru Societate Civilă – Filiala Cluj-Napoca și partenerii săi, în comunele Geaca și Cornești, fiind un proiect amplu, de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru sute de persoane marginalizate. A început în vara anului trecut și se va desfășura pe o durată de 3 ani. Proiectul este unul complex și acoperă multe nevoi. Parteneri sunt Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă, Comuna Geaca, Fundația Creștină Diakonia, Comuna Cornești și Școala Gimnazială Geaca. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Informațiile ne-au fost puse la dispoziție de Alexandra Nae, Facilitator Comunitar în cadrul Fundației Civitas pentru Societate Civilă – Filiala Cluj-Napoca.
Referitor la partea de administrație, am aflat de la viceprimarul comunei Geaca, domnul Moldovan Șofronie Mihail, despre lucrările desfășurate în aprilie pe teritoriul comunei. Astfel, s-au făcut reparații ale drumurilor comunale și sătești. Aceste reparații au constat în profilare cu autogrederul în cazul drumurilor de pământ. Pe drumurile cu piatră, s-au făcut completări acolo unde a fost nevoie.
De asemenea, a fost organizată o campanie de colectare a deșeurilor menajere din satele comunei Geaca. În prima parte a lunii aprilie, împreună cu Administrația Apele Române, s-a decolmatat Valea Puinului, pe o lungime de 5 kilometri. Această vale traversează satul Puini și ajunge în Sucutard; fiind între doi versanți, valea preia viiturile. Decolmatarea s-a realizat în baza protocolului între Primăria Geaca și SGA (Sistemul de Gospodărire a Apelor) Cluj.