geacaÎn 29 august, în comuna Geaca, a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai primăriei, ai prestatorului şi ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, pentru realizarea Proiectului Naţional de Înregistrare Sistematică în cadrul Comunei Geaca, pentru sectoarele cadastrale stabilite în cadrul contractului.
La această întâlnire au participat ca invitaţi oamenii din cadrul primăriei, prezenţi într-un număr destul de mare faţă de alte comunităţi, care au adresat întrebări, existând un interes din partea cetăţenilor comunei, ai primăriei, precum şi din partea OCPI Cluj pentru finalizarea acestui proiect.

Doamna Ana Bob, Şef Serviciu la OCPI Cluj, a fost prezentă la această întâlnire şi ne-a oferit câteva informaţii despre acest proiect, care sunt de interes pentru cetăţenii comunei:
# Pe baza acestui proiect se primeşte finanţare în fiecare an. Aceste lucrări sunt pentru Finanţarea II şi reprezintă două sectoare cadastrale, aproximativ 800 de imobile.
# Cetăţenii trebuie să ştie că este necesar să se prezinte la următoarea etapă în derularea proiectului, respectiv să participe la măsurătorile care vor avea loc în teren în vederea indicării limitelor de proprietate. Aceştia vor fi convocaţi în teren prin grija prestatorului. La măsurători vor participa, împreună cu prestatorul, reprezentanţi ai primăriei şi ai OCPI Cluj.
# În faza preliminară informării cetăţenilor, s-au pregătit documentele existente pentru aceste imobile utilizându-se şi evidenţele grafice şi scriptice ale acestor imobile deţinute la acest moment de către instituţiile implicate în proiect. După efectuarea măsurătorilor în teren, informaţiile deţinute de OCPI Cluj, de Primării şi de către cetăţeni vor fi centralizate în vederea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului şi înregistrarea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
# O etapă următoare celei de centralizare a informaţiilor este cea de verificare a documentaţiei de către OCPI Cluj. Ulterior verificării şi recepţiei, este prevăzută o perioadă de afişare a documentelor tehnice.
# Afişarea se va face atât la primărie, cât şi pe site-ul ANCPI, iar cetăţenii vor avea posibilitatea să consulte, să verifice aceste informaţii şi să le conteste, în situaţia în care se consideră necesar. După încheierea perioadei de afişare, în situaţia în care există contestaţii, există un termen de soluţionare a acestora.
# De reţinut este importanţa implicării proprietarilor în desfăşurarea proiectului, mai ales prin permiterea reprezentanţilor prestatorului şi a celorlalte persoane implicate la efectuarea măsurătorilor şi chiar prin prezenţa lor în teren.
# Pentru cetăţenii care nu deţin documente de proprietate,  precum şi pentru cei ale căror documente nu sunt actualizate, înregistrarea imobilelor în evidenţa de cadastru şi carte funciară se va efectua conform reglementărilor legale în vigoare.
# Toate informaţiile referitoare la emiterea titlurilor de proprietate existente în evidenţele primăriei vor fi luate în considerare, inclusiv planurile de punere în posesie, pentru a se reuşi identificarea proprietarilor şi a amplasamentelor imobilelor.
# Cetăţenii mai trebuie să cunoască faptul că există un contract de prestări servicii încheiat între primărie şi prestator, contract care cuprinde termene pentru fiecare etapă de derulare a proiectului, inclusiv un termen final pentru realizarea lucrărilor.
La ședință au fost invitați cetățenii din patru sate: Geaca, Lacu, Legii și Puini. Este a doua ședință organizată, după cea din Sucutard, unde au fost prezenți cetățeni din Sucutard și Chiriș.
„Ne-am axat pe fostele CAP-uri și pe vecinătăți cu oamenii, pentru a putea rezolva problema. Este o lucrare care se face destul de târziu, este greoaie și vastă. Am ținut mult să începem lucrarea de cadastrare, care practic înseamnă înscrierea în Cartea Funciară a tuturor imobilelor, în special a parcelelor din extravilan și intravilan și intabularea intravilanului, unde este cazul”, a precizat primarul comunei Geaca, domnul Ioan Miron.
Au fost invitați și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin doamna inginer șef a OCPI și șef serviciu care se ocupă cu cadastrarea pe județul Cluj, precum și una din firmele care se ocupă cu înscrierea imobilelor în Cartea Funciară, care lucrează pe Geaca. Sunt două firme cu care s-au încheiat contracte pentru finalizarea lucrării.
„Aceasta nu se va finaliza în anul 2018, poate nici în 2019, dar este bine că începe. Sunt curios ce se întâmplă când se va ajunge la particularități. Am măsurat sectoarele care vor fi cadastrate, sunt nouă la număr; urmează predarea documentelor și măsurarea individuală a fiecărei proprietăți, la care oamenii sunt invitați pe câmp. Vor apărea probleme la cei care nu mai există sau care sunt plecați de aici. Vom vedea ce soluții se vor găsi pentru procurarea actelor, dar nu a titlului de proprietate, care este pus la dispoziție de OCPI Cluj. Noi trebuie să procurăm certificate de deces pentru cei decedați, buletine pentru cei care trăiesc și să-i înștiințăm asupra datei în care vor fi făcute măsurători. Sperăm să fie cât mai mulți la fața locului, unde vor fi luate decizii concrete vizavi de ceea ce se găsește în teren”.
Au fost multe întrebări din partea oamenilor, întrucât sunt păreri pro și contra. Li s-a comunicat de la început că se face o lucrare cu respectarea legilor în vigoare.