Tipărire

micestiChiar dacă până la sfârșitul lunii februarie localitățile din țară nu au avut cum să adopte bugetul pentru anul în curs, din cauza întârzierii procedurilor la nivel național, șefii executivelor şi-au stabilit deja prioritățile și au întocmit, estimativ, lista de investiții pentru viitor. Primarul comunei Micești, Dumitru Voicu privește cu optimism atragerea de fonduri pentru localitatea pe care o păstorește, sume ce se vor concretiza în obiective din domeniul infrastructurii, dar și educației.

”Avem documentații bine puse la punct, care nici nu mă gândesc să nu intre la finanțare, mai ales că se află pe lista de priorități a Guvernului ( reţele de utilități, învățământ etc)”, spune edilul Dumitru Voicu.
Iată care sunt proiectele pe care conducerea administrației le va depune spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală:
1. Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, comuna Micești";
2. Canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere, sat Miceşti;
3. "Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în satele Micești și Purcăreni;
4. Construire grădiniță cu program prelungit, capacitate - 50 copii, în satul Micești;
5. Reabilitare și eficientizare iluminat public Micești;
6. „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rurale în comuna Micești  Pod din beton armat peste pârâul Păuleasca pe drum vicinal Miceşti-Troislav, km 0+050”- finalizare lucrări.
7. “Bază sportivă multifuncţională, sat Miceşti, punct “Domneasca”.
Pentru alt proiect, respectiv ”Modernizare și dotare cămin cultural”, se va încerca obţinerea finanțării prin Compania Națională de Investiții.
Lista de investiții pentru anul în curs mai cuprinde sumele necesare pentru realizarea studiilor de fezabilitate sau, după caz, a proiectelor tehnice și obținerea avizelor pentru:
# Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă în Satele Micești și Purcăreni;
# Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Brânzari;
# Înființare rețea de canalizare și sistem de tratare a apelor uzate în satul Brânzari;
# Înființare rețea de canalizare în Satul Păuleasca;
# Înființare rețea distribuție gaze naturale sat Micești;
# Modernizare școala Troislav – corp vechi și grădiniță, sat Păuleasca;
# Extindere, modernizare și dotare Școala Primară Nr. 2 Păuleasca;
# Reabilitare termică Școala Gimnazială Nr. 2 Purcăreni;
# Actualizare P.U.G
# Modernizare drumuri comunale comuna Micești;
# Întocmire Strategie Energetică;
# Întocmire strategie utilități publice;
# Amenajare locuri de joacă pentru copii;
# Evaluarea patrimoniului  domeniu public și privat al comunei;
# Modernizare sistem de supraveghere video;
# Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat public;
# Întocmire cărți funciare și planuri parcelare domeniul public Micești.

Fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucuria și parfumul tuturor florilor sale.
Vă dorim un 8 Martie cât mai frumos!
Primăria şi Consiliul Local Miceşti
Primar, Dumitru Voicu