Tipărire

domnesti primarLa Domneşti investiţia privind introducerea reţelei de canalizare este realizată în prezent în proporţie de 80%. Până la finalizarea investiţiei, administraţia locală va solicita Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice fonduri pentru efectuarea branşamentelor, atât la apă, cât şi la canal.

“La reţeaua de canalizare menajeră mai avem de efectuat lucrări pe aproximativ 2 km, pe drumul naţional şi drumul judeţean, lucrări la staţia de epurare şi la cele 2 staţii de pompare. În privinţa alimentării cu apă, în perioada imediat următoare se va organiza licitaţia pentru delegarea serviciului de gospodărire a apei. De asemenea, suntem gata pentru solicitarea de fonduri  de la Ministerului Dezvoltării Regionale, pe Ordonanţa 28, pentru efectuarea de branşamente şi racorduri la apă şi canalizare, pentru 1.200 de gospodării din comună. Ne dorim ca racordurile la cele două sisteme să se facă în acelaşi timp, iar obţinerea finanţării guvernamentale ar însemna ca cetăţenii să nu suporte costurile branşării. O alt proiect de investiţie pe care intenţionăm să-l depunem pe PNDR vizează obţinerea de finanţare externă nerambursabilă pentru asfaltarea unor străzi din comună, ce însumează 3,84 km.”, anunţă şeful administraţiei din Domneşti, viceprimarul Ion – Gabriel  Zăvoianu.
Cu fonduri de la bugetul local, anul acesta se va derula un proiect care prevede includerea toaletelor de la Şcoala Generală în corpul principal al clădirii şi transformarea clădirii în care fiinţează la acest moment toaletele în sală de sport. De asemenea, tot cu bani de la bugetul local se vor efectua lucrări de amenajare la Cimitirul Sf. Ecaterina, respectiv extindere şi amenajarea aleilor. În funcţie de sumele de care va dispune la bugetul local, administraţia din Domneşti intenţionează să realizeze şi inventarul domeniului public al comunei.