Tipărire

schitu golesti primar 1La început de an calendaristic, bugetar şi fiscal, mă adresez dvs., mulţumindu-vă , în primul rând, pentru faptul că în anul care a trecut v-aţi îndeplinit cu conştiinciozitate şi în mod onorabil obligaţiile fiscale şi nu numai, şi aici pot să amintesc doar apelurile noastre privind măsuri de eficientizare a colectării deşeurilor menajere, la care şi răspunsul dvs. a fost, de asemenea, prompt.

În calitate de primar am preluat un portofoliu de proiecte, aprobat de vechiul Consiliu local, iar lucrările de investiţii au fost finalizate aproape în totalitate, excepţiile fiind 5 uliţe care n-au primit încă covor asfaltic şi 4 uliţe cărora nu li s-a încorporat reţeaua de gaze naturale. Lucrările respective sunt bugetate, sunt contractate şi când vremea va permite se vor finaliza, undeva la începutul acestui an. S-au realizat în anul 2016 şi anumite lucrări care au fost cuprinse ulterior în Programul de investiţii, şi aici mă refer la totemuri, la iluminatul festiv de sărbători, la holul de acces la grupul sanitar de la Grădiniţa Lăzăreşti. S-au făcut în 2016 paşi importanţi în privinţa creşterii siguranţei cetăţeanului, prin realizarea sistemului de supraveghere video, cu 22 camere de luat vederi, s-a încercat şi, în mare măsură s-a reuşit să se organizeze evenimente care să satisfacă nevoile de cultură ale locuitorilor, şi pot să amintesc aici Ziua diasporei - 15 august, Ziua comunei - 23 octombrie, Serbarea Pomului de Crăciun, înfiinţarea ansamblului de dansuri populare “Hora”. Este important de ştiut că s-au realizat mai multe proiecte care urmează în acest an să fie finanţate şi să se înceapă execuţia. Astfel, s-a finalizat Planul urbanistic general, s-a finalizat proiectul de canalizare menajeră a satelor Schitu Goleşti şi Lăzăreşti, pentru care s-a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale finanţarea execuţiei începând cu anul 2017, s-au realizat proiectele de reabilitare a celor 2 cămine culturale, iar execuţia acestora va începe în 2017, finanţarea urmând a fi asigurată din bugetul local sau de stat pentru Căminul Lăzăreşti şi din fonduri europene - 500.000 euro pentru Căminul Schitu Goleşti, lucrările la acesta din urmă fiind de o mai mare anvergură, s-a realizat proiectul podeţului peste Râul Târgului, în punctul Burneşti, investiţie care se va executa în anul 2017. S-au mai depus în anul 2016 un proiect de accesare a unor fonduri europene pentru populaţia fără venituri, prin programul POCU, şi o solicitare de finanţare la Compania Naţională de Investiţii pentru o sală de sport multifuncţională la Şcoala Schitu Goleşti. În afara lucrărilor enunţate, în anul 2017 se vor mai executa modernizarea unor drumuri locale, extinderi la reţelele de iluminat public şi gaze naturale, teren sintetic de sport la Şcoala veche Lăzăreşti, proiect pentru sală de sport la Şcoala Lăzăreşti, reamenajarea unor staţii de autobuz, amenajarea unor canale de preluare a apelor pluviale.
Îmi exprim speranţa că proiectele pe care vi le-am precizat vor începe să prindă contur începând cu anul 2017, chiar dacă pentru unele din acestea obţinerea finanţării nu depinde în totalitate de Primărie, că lucrurile se vor mişca spre direcţia dorită de noi toţi. Contez pe sprijinul dvs. şi aştept, în vederea elaborării bugetului pe anul 2017, ca unele propuneri să vină de la dvs., schiţate pe o coală de hârtie şi depuse la registratura Primăriei.
Şi pentru ca suntem la început de an, vă adresez un sincer La mulţi ani, cu sănătate, bucurii şi realizări!

Primar Schitu Goleşti,
Vasile Tudorel Miriţă