142Argeșul se numără printre primele cinci județe din țară care au semnat noi contracte de finanțare cu MDRAP pentru investițiile derulate pe OG28/2013. Mai multe primării din județ au primit noi alocări bugetare pentru continuarea și finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, reabilitare unități școlare, modernizare piețe și construcția de noi sedii administrative. Suma totală alocată de Guvern este de peste 18,5 milioane de lei.
”La următoarea rectificare bugetară, prioritate la finanțare vor avea unitățile școlare începute în 2007 și construcția noilor sedii administrative. Din vară, pe OG 28 vor intra și căminele culturale și bazele sportive. De asemenea, încercăm să obținem finanțare și pentru investițiile noi”, a declarat Florin Tecău, președintele Consiliului Județean Argeș.

Arefu - Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local - 300.000 lei
Brăduleț - Înființare stație epurare în comuna Brăduleț -  862.148 lei
Beleți-Negrești - Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Beleți - 977.024 lei
Boteni - Reabilitare DC 289 în satul Boteni - 500.000 lei
Boteni - Extindere rețea de canalizare - 1.000.000 lei
Bălilești - Reabilitare școala cu clasele V - VIII Băjești - 200.000 lei
Bălilești - Reabilitare școala cu clasele I - VIII Poenița – 400.000 lei
Căteasca - Construire școala cu clasele I - IV, grădiniță și after-school în satul Recea – 500.000 lei
Cicănești - Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local 300.000 lei
Cicănești - Reabilitare Școala Cicănești - lucrări suplimentare de amenajare interioară și instalații termice – 500.000 lei
Cotmeana - Alimentare cu apa sat Cotmeana - 600.000 lei
Călinești - Alimentare cu apa sate Urlucea, Cârstieni, Valea Corbului - 1.532.224 lei
Cetățeni - Construire sediu primărie – 200.000 lei
Domnești - Prima înființare de rețea publică de alimentare cu apă – 1.000.000 lei
Domnești - Modernizare târg săptămânal – 200.000 lei
Dârmănești - Canalizare menajeră și stație de epurare în satele Dârmăneşti și Valea Rizii – 200.000 lei
Mihăești - Alimentare cu apă și canalizare sat Mihăești – 900.000 lei
Rucăr - Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă în localitatea Rucăr – 400.000 lei
Rucăr - Construire grădiniță comuna Rucăr – 100.000 lei
Rociu - Modernizare drumuri locale în comuna Rociu – 400.000 lei
Sălătrucu - Extindere și reabilitare alimentare cu apă, sat Văleni – 800.000 lei
Sălătrucu - Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Sălătrucu, tronson II – 700.000 lei
Ștefan cel Mare - Prima înființare a rețelei publice de apă uzată - 445.656,63 lei
Tigveni - Reabilitare și extindere alimentare cu apă sate Blaj, Bălteni și Bârsești - 1.428.214,09 lei
Tigveni - Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă sat Bălilești – 200.000 lei
Țițești - Canalizare în comuna Țițești - 715.642,66 lei
Ungheni - Extindere alimentare cu apă satele Humele,  Găujani și Colțu - 45.593,80 lei
Ungheni - Alimentare cu apă Satu Nou - 722.624,00 lei
Valea Danului - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere - 937.035,30  lei
Valea Danului - Reabilitare școala clasele I - VIII din comuna Valea Danului - 100.000 lei
Vedea - Modernizare DC 167 și DC 167A în comuna Vedea - 193.000 lei
Vlădești - Alimentare cu apă, sat Vlădești - 200.000 lei
Topoloveni - Grădiniță oraș Topoloveni – 540.000 lei
Consiliul Județean Argeș - Modernizare pe DJ 725 Stoenești-Dragoslavele - 600.000 lei