raca bransamente canalizare 1Autoritățile comunei Râca au prevăzut noi sume pentru lucrările de branșare a gospodăriilor la rețeaua de canalizare. La ședința Consiliului Local din luna iulie a fost aprobată rectificarea bugetului cu sume destinate realizării acestor branșamente. Lucrările sunt în plină desfășurare, iar obiectivul administrației locale este acela de a realiza 150 de branșamente la canalizare anul acesta.  ”Până în prezent s-au executat circa 50 de branșamente la rețea. Se va continua pe tot parcursul verii, pentru a finaliza această primă etapă de branșare. Ulterior vom căuta noi fonduri pentru realizarea branșamentelor. Momentan se lucrează exclusiv cu fonduri din bugetul local”, declară primarul Nicușor Sorin Popescu.

Conducerea Primăriei Râca urmează să semneze un contract de finanțare a lucrărilor de cadastru pentru imobile din localitate. Administrația locală a accesat fonduri  în cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare, acordată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și sunt finanțate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Suma obținută pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se ridică la 160.000 de lei. Aproximativ 2.000 de imobile din intravilanul localității, dar și suprafețe mixte urmează a fi cadastrate pe baza programului.

505 ani de la prima atestare documentară
Pe 19 iulie comuna Râca a aniversat 505 ani de la prima atestare documentară. Primul document în care apare numele comunei Râca este un hrisov emis de cancelaria lui Radu Mihnea Voievod, la 14 iulie 1615, din care reiese că localitatea era vestită în vinărit și aparținea ca sat mânăstiresc, dăruit Mitropoliei de Târgoviște. După anul 1968, odată cu noua împărțire administrativ teritorială, comuna Râca a  devenit parte a comunei Popești. În anul 2003, se desprinde de localitatea Popești și redevine comună de sine stătătoare, având în componență satele Râca, Bucov și Adunați. Momentul aniversar a fost marcat printr-o ședință solemnă a Consiliului Local Râca, în cadrul căreia a fost prezentat un scurt istoric al localității, dar s-a vorbit și despre dezvoltarea comunei și proiectele de viitor.