Tipărire

CJ Arges siglaConsilierii județeni sunt convocați joi, 27 mai, să aprobe sumele pe care CJ Argeș intenționează să le repartizeze primăriilor argeșene pentru susținerea unor proiecte de investiții. Este vorba de o alocare financiară de 27.134.000 lei, bani care vor merge către 86 de primării din mediul rural și 2 orașe. Iată care sunt localitățile care vor primi bani:

1. Albeștii de Argeș - 150.000 - Lucrări extindere canalizare străzi secundare zona Ograda, sat Albeștii Pământeni.
2. Albeștii de Muscel - 100.000 - Modernizare iluminat public.
3. Albota - 400.000 - Pod peste râul Teleorman, în punctul Piu.
4. Aninoasa - 375.000 - Construcția si dotarea dispensarului medical din comuna Aninoasa     
5. Arefu - 600.000 - "Modernizare drumuri comunale prin asfaltare + podețe - 3 km - 200 mii lei; Extindere alimentare cu apă - 400 mii lei.
6. Băbana - 100.000 - Refacere drum comunal DC 174C, pe o lungime de cca 50 m (Alunecare de teren pe o suprafață de 3.500 mp și o lățime medie de 4 m).     
7. Băiculești - 300.000 - Extindere rețea alimentare cu apă și stație de pompare Ulița Bisericii.     
8. Bălilești - 400.000 - Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei - IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice - proiect POC/882/2/4.   
9. Bascov - 100.000 - Înființare creșă.   
10. Beleți-Negrești - 200.000 - Reabilitare sistem alimentare cu apă sat Beleți.     
11. Bogați - 400.000 - Înființare rețea de canalizare și stație de epurare - 47 mii lei; Reabilitare Grădinița Bogați în vederea obținerii autorizației ISU - 160 mii lei; Pod din beton armat pe DC Glâmboc, peste pârâul Glâmboc, în satul Suseni, cătun Glâmboc - 193 mii lei"
12. Boteni - 400.000 - Extindere rețea canalizare ape uzate menajere.
13. Boțești - 150.000 - Reabilitare Școala Gimnazială „Ilie Stoenescu”.    
14. Brăduleț - 500.000 - Înființare rețea de alimentare cu apă - 250 mii lei; Dezafectare stație epurare veche din comuna Brăduleț - 50 mii lei; Refacerea sistemului de protecție a coloanei de evacuare apă uzată rezultata din activitatea Spitalului de Recuperare Brădet, Hotelul MAI și Asociația de proprietari, în zona de traversare a râului Vâlsan și dezafectarea sistemului vechi de epurare - 200 mii lei.
15. Budeasa - 375.000 - Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă prin înlocuirea și montarea unei conducte din PEHD, pe o lungime de aproximativ 580 m, în satul Budeasa Mare - 200 mii lei; Modernizare pod pe DC220, în punctul intrare Valea Budeasa Mică - 175 mii lei.     
16. Bughea de Jos - 100.000 - Extindere Școala Primară Valea Măcelarului.      
17. Bughea de Sus - 100.000 - Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr.1.     
18. Căldăraru - 115.000 - Extindere sistem de canalizare menajeră în satul Burdea.     
19. Călinești 375.000 - Amenajare infrastructură pentru activități recreative în comuna Călinești.     
20. Căteasca - 325.000 - Canalizare Catanele - Recea.
21. Cepari - 310.000 - Înființare rețea de apă în satele: Ceparii Pământeni, Morăști, Cărpenis, Valea Măgurei, Șendrulești - 167 mii lei; Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitare termică, reabilitare și consolidare structură de rezistență, modernizarea sistemelor de instalații prin utilizarea surselor regenerabile de energie la Școala Gimnazială „Nicolae Velea” – 143.000 mii lei.
22. Cetățeni - 350.000 - Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă - 250 mii lei; Modernizarea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat stradal cu led și instalare sisteme de dimare - 100 mii lei.     
23. Ciofrângeni - 400.000 - Modernizare stadion comunal - 259 mii lei; Lucrări de prima intervenție pentru punerea în siguranță a DC 204C, în punctul Ene Vasile - 44 mii lei; Lucrări de punere în siguranță a DC 205, podeț Biserica Schitu Matei - 7 mii lei; Refacere drum comunal DC 205B, în satul Schitu Matei, reparații drumuri comunale pe o lungime de 700 ml - 90 mii lei.
24. Ciomăgești - 100.000 - Sistem de alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și Beculești - 50 mii lei; Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare Școala Ciomăgești - 50 mii lei.
25. Cocu - 300.000 - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și Cocu.    
26. Corbeni – 340.000 - Execuție racorduri de canalizare în satele Corbeni, Bucșenești și Rotunda - 200 mii lei; Extindere și supraetajare Școala Oeștii Rudărie - 140 mii lei.
27. Corbi - 100.000 - Puțuri forat apă potabilă pentru suplimentare rețea distribuție apă Corbi și Jghiaburi.     
28. Coșesti - 325.000 - Lucrări de regularizare și amenajare gârlă în zona satului Petrești punctul "La Roșu" - 80 mii lei; Extindere iluminat public pe DC 288 A și DC 228 B - 165 mii lei; Achiziționare centrală termică cu combustibil solid și accesorii necesare funcționării acestora la Școala Coșești și la sediul primăriei - 80 mii lei.
29. Cotmeana - 325.000 - Alimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești - 80 mii lei; Construire teren de sport în satul Cotmeana - 245 mii lei.     
30. Cuca - 233.000 - Centrală termică la Școala Măcăi - 35 mii lei; Tocătoare de crengi și resturi vegetale la buldoexcavator - 45 mii lei; Desființare construcție Dispensar uman - 50 mii lei; Rezervor pentru apă din fibră de sticlă de 80 tone - 103 mii lei.    
31. Dâmbovicioara - 250.000 - Amenajare pistă biciclete pe DC 23 -Defileul Dâmbovița, din DN73 spre Sătic - 125 mii lei; Amenajare alee pietonala pe Defileu Dâmbovicioara-Brusturet - 125 mii lei. 
32. Dârmănești - 300.000 - Construire sală de sport Școala cu clasele I-VIII Dârmănești.     
33. Davidești - 320.000 - Proiect și extindere alimentare cu apă pe str. Verdele, cu o lungime de 290 m în satul Davidești - 160 mii lei; Proiect și extindere alimentare cu apă pe str. Comănescu (Valea Țiganului) cu o lungime de 300 m, în satul Davidești - 160 mii lei.
34. Dobrești - 288.000 - Reabilitare și extindere Școala Primară Furești.     
35. Domnești - 70.000 - Amenajare grup sanitar Liceul "Petre Ionescu Muscel".     
36. Drăganu - 350.000 - Execuție trotuare în satele Prislopu Mare și Drăganu-Olteni - 100 mii lei; Construire grădiniță cu program normal - 250 mii lei.     
37. Godeni – 325.000 - Reabilitare sistem iluminat public cu lămpi cu LED - 75 mii lei; Execuție branșamente stradale la rețeaua de canalizare - 250 mii lei.     
38. Hârsești - 300.000 - Modernizare strada Gârlei, sat Hârsești. 
39. Hârtiești - 150.000 - Reabilitare dispensar medical.
40. Izvoru - 360.000 - Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 2 Izvoru - 60 mii lei; Realizare branșamente individuale la rețeaua de canalizare - 200 mii lei; Modernizare săli de curs la Școala "Elena Davila Perticari " - 100 mii lei.     
41. Leordeni - 300.000 - Construire sală de sport, cabinet medical sportiv, grupuri sanitare și vestiare la Școala „Nicolae Crețulescu” - 250 mii lei; Modernizare străzi și drumuri de interes local - 50 mii lei.
42. Lerești - 400.000 - Înființare piață agroalimentară în sat Voinești
43. Lunca Corbului - 400.000 - Prima înființare a rețelei publice de apă uzată și stație de epurare în satele Mârghia de Sus și Mârghia de Jos.     
44. Mălureni - 344.000 - Înlocuire centrală termică Școala Primară Zărnești - 74 mii lei; Înlocuire conducte instalație încălzire Școala „Petre Tudose” - 223 mii lei; Reabilitare Școala Primară Bunești - 47 mii lei.     
45. Mărăcineni - 400.000 - Reabilitare Școala Argeșelu.
46 Merișani - 300.000 - Realizare sistem de alimentare cu apa în satele Vâlcelele și Brăteasca.    
47. Micești - 200.000 -  Dotarea SVSU al comunei Micești - 74 mii lei; Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni - 126 mii lei.   
48. Mihăești - 403.000 - Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici - 50 mii lei; Construire grădiniță cu program normal cu patru săli de grupă - 353 mii lei.     
49. Mioarele - 100.000 - Alimentare cu apa în satul Suslănești (extindere).     
50. Miroși - 350.000 - Gospodărie de apă în satul Surdulești.
51. Morărești - 200.000 - Îmbunătățire sistem alimentare cu apă Măncioiu.     
52. Mozăceni - 130.000 - Reparație bazie Școala Generală Babaroaga - 70 mii lei; Înlocuire și izolare conductă centrală lemne/gaze Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” - 30 mii lei; Achiziționare și montare centrală termică pe gaze Școala cu clasele I-VIII Mișei - 30 mii lei.
53. Mușătești - 350.000 - Reabilitare dispensar uman, sat Stroești - 150 mii lei; Extindere sistem centralizat alimentare cu apă și realizare branșamente individuale - 200 mii lei.     
54. Negrași - 400.000 - Modernizare DC 100 în satul Mozacu și ulițele laterale în satul Buta.     
55. Nucșoara - 350.000 - Modernizare și extindere cămin cultural, sat Nucșoara - 75 mii lei; Racorduri individuale de alimentare cu apă în satul Slatina - 100 mii lei; Reabilitare Școala Primară Slatina - 175 mii lei.     
56. Oarja - 249.000 - Pod din beton armat peste pârâul Neajlov. 
57. Pietroșani - 350.000 - Extindere rețele alimentare cu apă în vederea branșării în satele Pietroșani, Bădești și Retevoiești.
58. Poiana Lacului - 100.000 - Înființare rețea apă pentru montarea hidranților exteriori în satul Poiana Lacului.     
59. Poienarii de Argeș - 150.000 - Extindere alimentare cu apă în satul Ceaurești.     
60. Poienarii de Muscel - 200.000 - Reabilitare Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel.     
61. Popești  - 450.000 - Relocare rețea distribuție apă pe DJ 504.
62. Priboieni - 400.000 - Extindere canalizare DC 64A. 
63. Rătești - 370.000 - Amenajare acces, împrejmuire și alei inclusiv dotare Dispensar uman satul Furduești - 120 mii lei; Modernizare teren de sport - 250 mii lei.     
64. Recea - 450.000 - Rețea distribuție apa potabilă.   
65. Râca – 387.000 - Modernizare sistem de iluminat public - 100 mii lei; Sistem centralizat de canalizare - 287 mii lei.    
66. Rociu - 400.000 - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Șerbănești și Gliganu de Sus - 200 mii lei; Construire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu - 200 mii lei.     
67. Rucăr - 303.000 - Amenajare Centru de Permanență - 180 mii lei; Construire teren sintetic Școala „Nae A. Ghica” - 72 mii lei; Cămin cultural comuna Rucăr - 51 mii lei.     
68. Sălătrucu - 350.000 - Refacere pod pe drum local Lazuri peste râul Topolog, reparații și consolidări maluri cu gabioane, pietruire drum local Lazuri, L=400 m.     
69. Săpata - 350.000 - Anvelopare Școala „Alexandru Guță”, sat Găinușa.     
70. Slobozia - 375.000 - Canalizare și stație de epurare faza I - 16 mii lei; Împrejmuire Școala nr. 1 Centru - 150 mii lei; Împrejmuire Grădinița nr. 1 - 75 mii lei; Teren multifuncțional - 134 mii lei.
71. Stâlpeni - 400.000 - Modernizare și dotare cămin cultural Livezeni - 200 mii lei; Modernizare DC 47 Rădești-Pițigaia - 200 mii lei.     
72. Ștefan cel Mare - 375.000 - Modernizare drumuri comunale în lungime de 6 km - 175 mii lei; Reparații interioare și schimbare instalații electrice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare - 200 mii lei.
73. Stoenești - 300.000 - Branșamente apă și racorduri canalizare pentru obiectivul "Reabilitare rețea de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, sat Stoenești"
74. Stolnici - 376.000 - Construire grup sanitar Școala Gimnazială Constantin Bălăceanu Stolnici - 37 mii lei; Construire Dispensar uman - 239 mii lei; Construire vestiare teren de fotbal - 100 mii lei.
75. Șuici - 381.000 - Reabilitare Școala „Toma Brătianu” sat Rudeni.
76. Suseni - 100.000 - Înființare sursă apă în Cerșani.
77. Teiu - 310.000 - Modernizare DC 100 A - 160 mii lei; Înființare rețea gaze - 150 mii lei.     
78. Tigveni - 100.000 - Construire pod peste pârâul Bădislava, comuna Tigveni.      
79. Țițești -100.000 - Grup sanitar Școala Valea Stânii.   
80. Uda - 300.000 - Sistem de alimentare cu apă a satului Chiritești.
81. Ungheni - 400.000 – Stație pompare suplimentară în satul Găujani.     
82. Valea Danului - 100.000 - Construire pod de acces peste râul Valea Danului, pe Drumul Smida, sat Vernești.
83. Valea Iașului - 325.000 - Extindere rețea alimentare cu apă.
84. Valea Mare Pravăț - 300.000 - Canalizare Malul lui Neci, Barace și Bălan -Trandafir - 200 mii lei; Rigolă pereată închisă tip biscuite, în satul Gura Pravăț - 100 mii lei.     
85. Vedea - 300.000 - Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Vedea - Corp C1 - 50 mii lei; Achiziționare trei stații de demanganizare și deferizare - 250 mii lei.     
86. Vlădești - 345.000 - Reabilitare și amenajare grădiniță cu program prelungit în satul Vlădești - 300 mii lei; Construire punte pietonală peste râul Bratia, în punctul Vlădești Centru (Gabioane) - 45 mii lei.
87. Vulturești - 350.000 - Grădinița cu program normal Mâzgana - 270 mii lei; Extindere și racordare la rețeaua de canalizare, satele Bârzești, Mărgești, Mâzgana, Valea Caselor - 80 mii lei.
88. Costești - 850.000 - Extindere rețea de distribuție gaze naturale.
89. Topoloveni - 850.000 - Construire locuințe sociale - 100 unități locative.