CJ Arges siglaConsilierii județeni sunt convocați joi, 27 mai, să aprobe sumele pe care CJ Argeș intenționează să le repartizeze primăriilor argeșene pentru susținerea unor proiecte de investiții. Este vorba de o alocare financiară de 27.134.000 lei, bani care vor merge către 86 de primării din mediul rural și 2 orașe. Iată care sunt localitățile care vor primi bani:

1. Albeștii de Argeș - 150.000 - Lucrări extindere canalizare străzi secundare zona Ograda, sat Albeștii Pământeni.
2. Albeștii de Muscel - 100.000 - Modernizare iluminat public.
3. Albota - 400.000 - Pod peste râul Teleorman, în punctul Piu.
4. Aninoasa - 375.000 - Construcția si dotarea dispensarului medical din comuna Aninoasa     
5. Arefu - 600.000 - "Modernizare drumuri comunale prin asfaltare + podețe - 3 km - 200 mii lei; Extindere alimentare cu apă - 400 mii lei.
6. Băbana - 100.000 - Refacere drum comunal DC 174C, pe o lungime de cca 50 m (Alunecare de teren pe o suprafață de 3.500 mp și o lățime medie de 4 m).     
7. Băiculești - 300.000 - Extindere rețea alimentare cu apă și stație de pompare Ulița Bisericii.     
8. Bălilești - 400.000 - Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei - IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice - proiect POC/882/2/4.   
9. Bascov - 100.000 - Înființare creșă.   
10. Beleți-Negrești - 200.000 - Reabilitare sistem alimentare cu apă sat Beleți.     
11. Bogați - 400.000 - Înființare rețea de canalizare și stație de epurare - 47 mii lei; Reabilitare Grădinița Bogați în vederea obținerii autorizației ISU - 160 mii lei; Pod din beton armat pe DC Glâmboc, peste pârâul Glâmboc, în satul Suseni, cătun Glâmboc - 193 mii lei"
12. Boteni - 400.000 - Extindere rețea canalizare ape uzate menajere.
13. Boțești - 150.000 - Reabilitare Școala Gimnazială „Ilie Stoenescu”.    
14. Brăduleț - 500.000 - Înființare rețea de alimentare cu apă - 250 mii lei; Dezafectare stație epurare veche din comuna Brăduleț - 50 mii lei; Refacerea sistemului de protecție a coloanei de evacuare apă uzată rezultata din activitatea Spitalului de Recuperare Brădet, Hotelul MAI și Asociația de proprietari, în zona de traversare a râului Vâlsan și dezafectarea sistemului vechi de epurare - 200 mii lei.
15. Budeasa - 375.000 - Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă prin înlocuirea și montarea unei conducte din PEHD, pe o lungime de aproximativ 580 m, în satul Budeasa Mare - 200 mii lei; Modernizare pod pe DC220, în punctul intrare Valea Budeasa Mică - 175 mii lei.     
16. Bughea de Jos - 100.000 - Extindere Școala Primară Valea Măcelarului.      
17. Bughea de Sus - 100.000 - Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Nr.1.     
18. Căldăraru - 115.000 - Extindere sistem de canalizare menajeră în satul Burdea.     
19. Călinești 375.000 - Amenajare infrastructură pentru activități recreative în comuna Călinești.     
20. Căteasca - 325.000 - Canalizare Catanele - Recea.
21. Cepari - 310.000 - Înființare rețea de apă în satele: Ceparii Pământeni, Morăști, Cărpenis, Valea Măgurei, Șendrulești - 167 mii lei; Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitare termică, reabilitare și consolidare structură de rezistență, modernizarea sistemelor de instalații prin utilizarea surselor regenerabile de energie la Școala Gimnazială „Nicolae Velea” – 143.000 mii lei.
22. Cetățeni - 350.000 - Extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă - 250 mii lei; Modernizarea sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat stradal cu led și instalare sisteme de dimare - 100 mii lei.     
23. Ciofrângeni - 400.000 - Modernizare stadion comunal - 259 mii lei; Lucrări de prima intervenție pentru punerea în siguranță a DC 204C, în punctul Ene Vasile - 44 mii lei; Lucrări de punere în siguranță a DC 205, podeț Biserica Schitu Matei - 7 mii lei; Refacere drum comunal DC 205B, în satul Schitu Matei, reparații drumuri comunale pe o lungime de 700 ml - 90 mii lei.
24. Ciomăgești - 100.000 - Sistem de alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și Beculești - 50 mii lei; Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare Școala Ciomăgești - 50 mii lei.
25. Cocu - 300.000 - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și Cocu.    
26. Corbeni – 340.000 - Execuție racorduri de canalizare în satele Corbeni, Bucșenești și Rotunda - 200 mii lei; Extindere și supraetajare Școala Oeștii Rudărie - 140 mii lei.
27. Corbi - 100.000 - Puțuri forat apă potabilă pentru suplimentare rețea distribuție apă Corbi și Jghiaburi.     
28. Coșesti - 325.000 - Lucrări de regularizare și amenajare gârlă în zona satului Petrești punctul "La Roșu" - 80 mii lei; Extindere iluminat public pe DC 288 A și DC 228 B - 165 mii lei; Achiziționare centrală termică cu combustibil solid și accesorii necesare funcționării acestora la Școala Coșești și la sediul primăriei - 80 mii lei.
29. Cotmeana - 325.000 - Alimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești - 80 mii lei; Construire teren de sport în satul Cotmeana - 245 mii lei.     
30. Cuca - 233.000 - Centrală termică la Școala Măcăi - 35 mii lei; Tocătoare de crengi și resturi vegetale la buldoexcavator - 45 mii lei; Desființare construcție Dispensar uman - 50 mii lei; Rezervor pentru apă din fibră de sticlă de 80 tone - 103 mii lei.    
31. Dâmbovicioara - 250.000 - Amenajare pistă biciclete pe DC 23 -Defileul Dâmbovița, din DN73 spre Sătic - 125 mii lei; Amenajare alee pietonala pe Defileu Dâmbovicioara-Brusturet - 125 mii lei. 
32. Dârmănești - 300.000 - Construire sală de sport Școala cu clasele I-VIII Dârmănești.     
33. Davidești - 320.000 - Proiect și extindere alimentare cu apă pe str. Verdele, cu o lungime de 290 m în satul Davidești - 160 mii lei; Proiect și extindere alimentare cu apă pe str. Comănescu (Valea Țiganului) cu o lungime de 300 m, în satul Davidești - 160 mii lei.
34. Dobrești - 288.000 - Reabilitare și extindere Școala Primară Furești.     
35. Domnești - 70.000 - Amenajare grup sanitar Liceul "Petre Ionescu Muscel".     
36. Drăganu - 350.000 - Execuție trotuare în satele Prislopu Mare și Drăganu-Olteni - 100 mii lei; Construire grădiniță cu program normal - 250 mii lei.     
37. Godeni – 325.000 - Reabilitare sistem iluminat public cu lămpi cu LED - 75 mii lei; Execuție branșamente stradale la rețeaua de canalizare - 250 mii lei.     
38. Hârsești - 300.000 - Modernizare strada Gârlei, sat Hârsești. 
39. Hârtiești - 150.000 - Reabilitare dispensar medical.
40. Izvoru - 360.000 - Reabilitare Grădinița cu program normal nr. 2 Izvoru - 60 mii lei; Realizare branșamente individuale la rețeaua de canalizare - 200 mii lei; Modernizare săli de curs la Școala "Elena Davila Perticari " - 100 mii lei.     
41. Leordeni - 300.000 - Construire sală de sport, cabinet medical sportiv, grupuri sanitare și vestiare la Școala „Nicolae Crețulescu” - 250 mii lei; Modernizare străzi și drumuri de interes local - 50 mii lei.
42. Lerești - 400.000 - Înființare piață agroalimentară în sat Voinești
43. Lunca Corbului - 400.000 - Prima înființare a rețelei publice de apă uzată și stație de epurare în satele Mârghia de Sus și Mârghia de Jos.     
44. Mălureni - 344.000 - Înlocuire centrală termică Școala Primară Zărnești - 74 mii lei; Înlocuire conducte instalație încălzire Școala „Petre Tudose” - 223 mii lei; Reabilitare Școala Primară Bunești - 47 mii lei.     
45. Mărăcineni - 400.000 - Reabilitare Școala Argeșelu.
46 Merișani - 300.000 - Realizare sistem de alimentare cu apa în satele Vâlcelele și Brăteasca.    
47. Micești - 200.000 -  Dotarea SVSU al comunei Micești - 74 mii lei; Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni - 126 mii lei.   
48. Mihăești - 403.000 - Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici - 50 mii lei; Construire grădiniță cu program normal cu patru săli de grupă - 353 mii lei.     
49. Mioarele - 100.000 - Alimentare cu apa în satul Suslănești (extindere).     
50. Miroși - 350.000 - Gospodărie de apă în satul Surdulești.
51. Morărești - 200.000 - Îmbunătățire sistem alimentare cu apă Măncioiu.     
52. Mozăceni - 130.000 - Reparație bazie Școala Generală Babaroaga - 70 mii lei; Înlocuire și izolare conductă centrală lemne/gaze Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” - 30 mii lei; Achiziționare și montare centrală termică pe gaze Școala cu clasele I-VIII Mișei - 30 mii lei.
53. Mușătești - 350.000 - Reabilitare dispensar uman, sat Stroești - 150 mii lei; Extindere sistem centralizat alimentare cu apă și realizare branșamente individuale - 200 mii lei.     
54. Negrași - 400.000 - Modernizare DC 100 în satul Mozacu și ulițele laterale în satul Buta.     
55. Nucșoara - 350.000 - Modernizare și extindere cămin cultural, sat Nucșoara - 75 mii lei; Racorduri individuale de alimentare cu apă în satul Slatina - 100 mii lei; Reabilitare Școala Primară Slatina - 175 mii lei.     
56. Oarja - 249.000 - Pod din beton armat peste pârâul Neajlov. 
57. Pietroșani - 350.000 - Extindere rețele alimentare cu apă în vederea branșării în satele Pietroșani, Bădești și Retevoiești.
58. Poiana Lacului - 100.000 - Înființare rețea apă pentru montarea hidranților exteriori în satul Poiana Lacului.     
59. Poienarii de Argeș - 150.000 - Extindere alimentare cu apă în satul Ceaurești.     
60. Poienarii de Muscel - 200.000 - Reabilitare Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel.     
61. Popești  - 450.000 - Relocare rețea distribuție apă pe DJ 504.
62. Priboieni - 400.000 - Extindere canalizare DC 64A. 
63. Rătești - 370.000 - Amenajare acces, împrejmuire și alei inclusiv dotare Dispensar uman satul Furduești - 120 mii lei; Modernizare teren de sport - 250 mii lei.     
64. Recea - 450.000 - Rețea distribuție apa potabilă.   
65. Râca – 387.000 - Modernizare sistem de iluminat public - 100 mii lei; Sistem centralizat de canalizare - 287 mii lei.    
66. Rociu - 400.000 - Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Șerbănești și Gliganu de Sus - 200 mii lei; Construire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu - 200 mii lei.     
67. Rucăr - 303.000 - Amenajare Centru de Permanență - 180 mii lei; Construire teren sintetic Școala „Nae A. Ghica” - 72 mii lei; Cămin cultural comuna Rucăr - 51 mii lei.     
68. Sălătrucu - 350.000 - Refacere pod pe drum local Lazuri peste râul Topolog, reparații și consolidări maluri cu gabioane, pietruire drum local Lazuri, L=400 m.     
69. Săpata - 350.000 - Anvelopare Școala „Alexandru Guță”, sat Găinușa.     
70. Slobozia - 375.000 - Canalizare și stație de epurare faza I - 16 mii lei; Împrejmuire Școala nr. 1 Centru - 150 mii lei; Împrejmuire Grădinița nr. 1 - 75 mii lei; Teren multifuncțional - 134 mii lei.
71. Stâlpeni - 400.000 - Modernizare și dotare cămin cultural Livezeni - 200 mii lei; Modernizare DC 47 Rădești-Pițigaia - 200 mii lei.     
72. Ștefan cel Mare - 375.000 - Modernizare drumuri comunale în lungime de 6 km - 175 mii lei; Reparații interioare și schimbare instalații electrice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare - 200 mii lei.
73. Stoenești - 300.000 - Branșamente apă și racorduri canalizare pentru obiectivul "Reabilitare rețea de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, sat Stoenești"
74. Stolnici - 376.000 - Construire grup sanitar Școala Gimnazială Constantin Bălăceanu Stolnici - 37 mii lei; Construire Dispensar uman - 239 mii lei; Construire vestiare teren de fotbal - 100 mii lei.
75. Șuici - 381.000 - Reabilitare Școala „Toma Brătianu” sat Rudeni.
76. Suseni - 100.000 - Înființare sursă apă în Cerșani.
77. Teiu - 310.000 - Modernizare DC 100 A - 160 mii lei; Înființare rețea gaze - 150 mii lei.     
78. Tigveni - 100.000 - Construire pod peste pârâul Bădislava, comuna Tigveni.      
79. Țițești -100.000 - Grup sanitar Școala Valea Stânii.   
80. Uda - 300.000 - Sistem de alimentare cu apă a satului Chiritești.
81. Ungheni - 400.000 – Stație pompare suplimentară în satul Găujani.     
82. Valea Danului - 100.000 - Construire pod de acces peste râul Valea Danului, pe Drumul Smida, sat Vernești.
83. Valea Iașului - 325.000 - Extindere rețea alimentare cu apă.
84. Valea Mare Pravăț - 300.000 - Canalizare Malul lui Neci, Barace și Bălan -Trandafir - 200 mii lei; Rigolă pereată închisă tip biscuite, în satul Gura Pravăț - 100 mii lei.     
85. Vedea - 300.000 - Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Vedea - Corp C1 - 50 mii lei; Achiziționare trei stații de demanganizare și deferizare - 250 mii lei.     
86. Vlădești - 345.000 - Reabilitare și amenajare grădiniță cu program prelungit în satul Vlădești - 300 mii lei; Construire punte pietonală peste râul Bratia, în punctul Vlădești Centru (Gabioane) - 45 mii lei.
87. Vulturești - 350.000 - Grădinița cu program normal Mâzgana - 270 mii lei; Extindere și racordare la rețeaua de canalizare, satele Bârzești, Mărgești, Mâzgana, Valea Caselor - 80 mii lei.
88. Costești - 850.000 - Extindere rețea de distribuție gaze naturale.
89. Topoloveni - 850.000 - Construire locuințe sociale - 100 unități locative.