micestiAvând în vedere multitudinea de proiecte de investiții în derulare și bugetul limitat aferent anului acesta, conducerea administrației publice din Micești a transmis către forul județean lista obiectivelor pentru care ar avea nevoie de sprijin financiar. ”Toate proiectele sunt implementate cu fonduri guvernamentale sau europene, prin urmare ne sunt necesari bani pentru co-finanțări. De altfel, nici pentru cheltuielile de funcționare bugetul propriu nu ne este suficient, drept pentru care am înaintat, pe capitole, și lista cu sumele de care am avea nevoie din acest punct de vedere. Pe lângă numărul mare de proiecte în derulare, un alt motiv este legat de veniturile scăzute preconizate a fi colectate din impozite și taxe locale pe anul 2021, având în vedere situația economică în contextul pandemiei”, explică primarul Dumitru Voicu.

Astfel, la capitolul funcționare sunt necesari:
# 200 mii lei pentru asigurarea procentului de 10% pentru plata salariilor asistenților sociali, persoane cu handicap și indemnizații persoane cu handicap.
# 50 mii lei reparații curente drumuri comunale;
# 100 mii lei pentru amenajări hidrotehnice, prevenire și combatere inundații;
# 50 mii lei - cheltuieli necesare prevenire Covid sars 2019.
Sume necesare pentru susținerea proiectelor cu finanțare din fonduri externe, care necesită co-finanțare locală:
# 3098,77 mii lei - co-finanțare ”Prima înființare a rețelei publice de apă uzată inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni”;
# 2099,85 mii lei - co-finanțare ”Extinderea sistemului de canalizare în satul Micești”
# 66,96 mii lei - ”Înființare creșă Micești”.