stefan cel mare primar”Nu sunt pe deplin mulțumit de realizările acestui mandat. Probabil dacă aveam mai mult sprijin din partea administrației județene în demararea investițiilor pe plan local, altfel ar fi stat lucrurile. Ni s-a promis un anumit sprijin financiar la începutul anului, lucrurile nu s-au concretizat și mai tot ce am putut face a fost cu fonduri de la bugetul propriu. Nu mă dau însă bătut, voi continua să lupt pentru realizarea obiectivelor de care comuna Ștefan cel Mare are nevoie. Voi căuta soluții de finanțare a proiectelor și nu voi renunța la demersurile de atragere a finanțărilor externe, europene sau guvernamentale, care pot asigura dezvoltarea locală” – Niculae Vidan, Primar Ștefan cel Mare.

Principalele obiective realizate în perioada 2016 -2020
# Construcție dispensar uman în satul Ștefan cel Mare, proiect derulat prin PNDL 2;
# Renovarea interioară a Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare (lucrările au constat în schimbarea instalațiilor electrică și sanitară, parchet, lambriuri și modernizarea sălilor de clasă;
# Montarea unui sistem de supraveghere video în comună și la școala de centru, proiect implementat cu fonduri europene prin GAL;
# Asfaltarea străzii Spiru Haret în satul Ștefan cel Mare (1,35 km), lucrare realizată cu fonduri locale;
# Modernizarea prin asfaltare a DC 130 în satul Glavacioc -800 metri (strada Mănăstirii Glavacioc) și amenajarea unei parcări la mănăstire  - lucrare aflată în curs de execuție;
# Pietruirea periodică a drumurilor comunale;
# Extinderea rețelei de canalizare în satul Ștefan cel Mare;

Principalele obiective pentru perioada 2020 -2024
# Continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de drumuri din localitate;
# Reabilitarea Căminului Cultural Ștefan cel Mare;
# Continuarea extinderii rețelelor de utilități în comună (apă, canalizare);
# Întreținerea și pietruirea drumurilor de interes local;
# Menținerea taxelor și impozitelor locale la același nivel și acordarea unor facilități investitorilor care doresc să desfășoare activitate în comună;
# Modernizarea rețelei de iluminat public.