suseni primar”Continuăm munca în slujba aceluiași obiectiv: dezvoltarea locală. Tot ceea ce am făcut până în prezent a fost gândit și implementat în scopul asigurării unor condiții cât mai bune de trai pentru locuitorii comunei Suseni, fie că vorbim de asigurarea utilităților, modernizarea infrastructurii de drumuri sau a obiectivelor de pe raza comunei (școală, grădiniță, cămin cultural). Intenționăm, alături de echipa din Consiliul Local, să continuăm investițiile aflate în derulare și să demarăm noi proiecte care să aducă un plus valoare localității noastre” - Radu Doru, Primar Suseni.

Principalele investiții realizate
Dotări
# Achiziție buldoexcavator, autogreder, tractor, remorcă, vidanjă;
# Achiziție Dacia Logan prin Programul Rabla;
# Primit gratuit: tractor, autoutilitară, autobasculantă, plug zăpadă.
Cultură
# Înființarea și organizarea Zilei Comunei;
# Realizarea Monografiei Comunei;
# Realizarea Stemei Comunei;
# Construirea Monumentului Eroilor în satul Odăeni; reabilitarea Monumentului Eroilor în satul Suseni; repoziționare și reconfigurare Monumentul Eroilor în satul Țuțulești.
Învățământ
# Reabilitarea școlilor Suseni, Țuțulești și Cerșani, cu toalete interioare și încălzire centrală, inclusiv teren de sport la Școala Suseni;
# Împrejmuiri la Școlile Suseni, Țuțulești și Cerșani;
# Împrejmuiri la școlile dezafectate Burdești, Odăeni, Pădureni, Strâmbeni;
# Parcări la Școlile Suseni și Cerșani.
Sănătate
# Reabilitarea dispensarului medical Suseni și amenajarea parcării la dispensar.
Alimentare cu apă
# Eliminarea fraudei din sistemul de alimentare cu apă;
# Împrejmuiri la castelele de apă și puțuri, reabilitare castele de apă Suseni și Țuțulești;
# Extindere/modernizare/reabilitare rețea de alimentare cu apă pe lungimea de circa 80 km din lungimea totală de peste 85 km de rețea de apă;
Fonduri europene
# Asfaltare drum exploatare prin PNDR, Măsura 125, valoare 1 milion de euro, lungime cca. 6,5 km, prin care s-a creat accesul facil la pădure, la islazul Teleasca și la unele dintre principalele exploatații agricole din comună;
# Achiziționare autogreder, valoare 80.000 euro, prin GAL ”Lunca Argeșului”;
# Modernizare Școala ”Gheorghe Toma” Țuțulești, valoare 500.160 euro, prin POR;
# Construire grădiniță , valoare 503. 727 euro, prin PNDR, Submăsura 7.2, în execuție;
# Rețea wi-fi gratuită finanțată prin cupon UE în valoare de 15.000 euro;
# Teren de sport în satul Țuțulești, valoare 157.000 euro, prin GAL ”Lunca Argeșului”, aflat în faza de licitație pentru execuție.
Administrare patrimoniu public
# Reabilitare și împrejmuire sediu primărie;
# Reabilitare fosta primărie Țuțulești;
# 3 lacuri concesionate/închiriate (Heleșteul Popii, Heleșteul Siliștii,  Heleșteul Raicu) + 5 lacuri decolmatate (Miai Cerșani, Talianu Burdești, Gărănăi Pădureni, Troiță Găleșești, Marinică Găleșești);
# Pietruirea continuă a tuturor categoriilor de drumuri.
Infrastructură rutieră
# Construire pod din beton armat, în lungime de 22 metri peste râul Dâmbovnic, între satele Burdești și Ștefănești;
# Modernizare/asfaltare: total 19 km
- Asfaltare DC 115: Cerșani, Burdești, Ștefănești de 4,70 km;
- Asfaltare DC 113: Suseni, Strâmbeni, Costești de 4,50 km;
- Asfaltare DC 116: Suseni, Burdești de 1,30 km;
- Asfaltare DC 112: Țuțulești, Pădureni de 2,10 km;
- Modernizare drum exploatare prin PNDR, Măsura 125, lungime cca. 6,50 km;
# Modernizare/asfaltare, în execuție: total 7,80 km;
- DC 112 Țuțulești – Odăeni de cca. 3 km;
- DC 341 Găleșești – Strâmbeni de cca. 1,60 km;
- DC 343 Cerșani, de cca. 2,30 km + DC 118 : Cerșani – hotar Pîrvu Roșu, de cca. 0,90 km.
Alte realizări
# Reînființarea și extinderea continuă a serviciului de iluminat public; din cca. 1.750 de stâlpi existenți, sunt echipați cca. 1.000 cu lămpi performante și cca. 500 cu lămpi ce urmează a fi înlocuite;
# Reintroducerea echipei de fotbal în circuitul sportiv;
# Câștigarea procesului privind granițele cu comuna Căteasca prin care au revenit la comuna Suseni cca. 500 ha de teren;
# Readucerea trupului de pădure Regep pentru proprietarii din comuna Suseni;
# (Re)aducerea fostului Complex de porci de la Oarja la comuna Suseni (cel mai mare contribuabil la comuna Suseni);
# Introducere sistem video cu 16 camere de supraveghere;
# Cumpărare circa 8 ha teren pentru izlaz Pădureni;
# Alocații financiare anuale pentru construirea bisericii Parohiei Boierești și a bisericii Parohiei Țuțuleștii Vechi; alocații financiare pentru parohiile Cerșani, Burdești, Strâmbeni, Găleșești și Odăeni.

Obiective în execuție sau în așteptarea finanțării
# În execuție, Construire Centru Cultural Suseni, valoare 1.453.844 euro, prin Compania Națională de Investiții;
# În faza de achiziție a contractului de lucrări: puț nou și stație de clorinare pentru sistemul Suseni;
# În faza de achiziție a contractului de lucrări: teren de sport în satul Țuțulești, valoare 157.000 euro, prin GAL ”Lunca Argeșului”;
# Proiect aprobat pe lista-sinteză a obiectivelor de finanțat prin CNI SA : Modernizare drumuri de interes local în comuna Suseni, total 15,30 km, valoare estimată de cca. 15.000.000 lei
- DC 118: Cerșani stația 2 – fosta SMT- Boieni, de cca. 4 km;
- DC 114: Găleșești Troiță – Chirițești DJ 503, de cca. 4 km;
- DC 342: Suseni DJ 659 – Strâmbeni Moară, de cca. 1 km;
- DC 344: Găleșești DJ 659 – fosta SMA – Țuțulești Biserică , de cca. 1,80 km;
- DC 113: Suseni DJ 659 – Strâmbeni – Costești, de cca. 4,50 km.
# Proiect depus la finanțare prin PNDL 2: DC 112 Pădureni–DJ 503, de cca. 1,50 km.
# Proiect aprobat pe lista–sinteză a obiectivelor de finanțat la CNI SA: Complex Sportiv Suseni;
# S-a întocmit studiul de fezabilitate pentru introducerea rețelei de alimentare cu gaze, cu legătură din comuna Bradu, pregătit pentru depunere prin Programul Național de finanțare a rețelelor de gaze;
# Proiect eligibil pentru rețea de canalizare și apă, valoare estimată de 2.056. 726 euro, depus prin PNDR, Măsura 7.2, proiect aflat pe locul 8 pe lista proiectelor eligibile și puse în așteptare;
# Cadastru general gratuit, prin fonduri europene, în licitație publică la ANCPI.