albestii de arges primarAflat la primul mandat, Popa Gabriel, primarul localității Albeștii de Argeș, s-a preocupat de creștere calității vieții cetățenilor, derulând o serie de investiții în infrastructura de apă și canal, dar și în cea rutieră. Au fost reabilitate unități școlare, s-a construit o grădiniță nouă și, nu în ultimul rând, în primii doi ani de mandat au fost stinse datoriile acumulate de Primăria Albeștii de Argeș înainte de anul 2016 – nu mai puțin de 45 de miliarde de lei vechi.

# Înființarea Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare la nivelul comunei, serviciu licențiat de către ANRSC.
# Preluarea alimentării cu apă de la Aquaterm Curtea de Argeș la Serviciul de alimentare cu apă al comunei și, totodată, micșorarea prețului de la 4 lei la 2,80 lei/mc apă pentru locuitorii din satul Albeștii Pământeni.
# Canalizare funcțională în satele Albeștii Pământeni și Albeștii Ungureni, până la intrarea în satul Dobroțu.
# Canalizare funcțională în satele Brătești, Doblea, și Dobroțu
(punerea în funcțiune a stațiilor de epurare din Brătești și Dobroțu.
# Branșamente canalizări: branșamente individuale, branșamente la instituțiile publice, branșamente cu subtraversări pe DN 7C și drumurile de interes public în satele Albeștii Pământeni, Albeștii Ungureni, Dobroțu, Brătești și Doblea.
# Extindere canalizare sat Dobroțu, străzile Bisericii, Magazinului, Bănești.
# Achiziție Stație epurare, punct Veter, sat Albeștii Pământeni – urmează montarea și punerea în funcțiune.
# Asfaltări de drumuri de interes public în comună, în lungime totală de 4 km, în satele Dobroțu, Albeștii Ungureni, Albeștii Pământeni, Doblea.
# Construire bazin suprateran în punctul Coasta lui Matei, cu capacitatea de 200 mc, și rețeaua aferentă pentru alimentarea cu apă în satul Albeștii Pământeni.
# Alimentare cu apă în satul Dobroțu – construire bazin suprateran, grup de pompe, rețea de alimentare cu apă.
# Alimentare cu apă în satele Brătești și Doblea - construire bazin suprateran, grup de pompe, rețea de alimentare cu apă.
# Alimentare cu apă str. Valea Stupina și Valea Măgurii.
# Extinderi alimentare cu apă unde a fost necesar.
# Împrejmuire zonă de protecție captare apă -  gard în lungime de 1.200 metri liniari.
# Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Albeștii Pământeni: refacere acoperiș corp nou, amenajare grup sanitar interior, construire cameră centrală termică, achiziționare centrală termică, refacere sistem de încălzire în sălile de clasă, holuri și grup sanitar, modernizare holuri și lambriuri, dotarea cadrelor didactice cu tablete, realizare conexiune la Internet.
# Reabilitare și modernizare Școala Primară Ungureni – refacere integrală acoperiș, modernizare hol și lambriu, schimbat uși la intrare și la sălile de clasă, refacere sistem de încălzire în sălile de clasă și hol, alee pietonală cu pavele din beton, refacere fațadă exterioară școală și grădiniță, construire împrejmuire și refacere gard la drum.
# Construire grădiniță cu program normal (vizavi de Școala Gimnazială Centru), cu două săli de clasă, cu fonduri europene și co-finanțarea din bugetul local.
# Modernizare Școală Primară Dumirești – construire grup sanitar interior, mini-stație de epurare ecologică, introducerea alimentării cu apă.
# Modernizare iluminat public în toată comuna, din stâlp în stâlp, prin achiziția a 1.400 de lămpi cu LED și menținerea în funcțiune pe toată durata mandatului.
# Construire teren de sport cu nocturnă și gazon sintetic în satul Albeștii Ungureni.
# Refacere acoperiș Dispensar uman sat Albeștii Ungureni.
# Modernizare trotuare și rigole pe DN 7C (lucrare în curs de execuție) cu pavele din beton și borduri pe ambele sensuri de mers, de la intrarea și până la ieșirea din comună.
# Contract semnat pentru instalarea WI-FI gratuit în comună.
# Reabilitare și mansardare sediu Primărie.
# Reabilitare clădire arhivă.
# Întreținerea tuturor drumurilor de interes local din comună.
# Realizare pod peste Valea Dumirească – lucrare în execuție.
# Asigurarea funcționalității Centrului de îngrijire copii din satul Albeștii Pământeni.