Tipărire

schitu golesti primar”Nu doar că am realizat toate proiectele pe care ni le-am propus și pe care le-am promis cetățenilor ci am căutat, în permanență, să atragem noi fonduri, să implementăm noi investiții. Cred că am reușit să venim în întâmpinarea dorințelor tuturor, obiectivele realizate fiind din toate domeniile- infrastructură, utilități, educație, cultură. Avem deja asigurate finanțări pentru anumite proiecte ce vor fi implementate în viitor, proiecte care vor dezvolta localitatea și vor crește bunăstarea comunității”- Primar Schitu Golești, Miriță Vasile.

PROIECTE REALIZATE ÎN PERIOADA 2016-2020
Infrastructură
- Modernizare a 7 km de drumuri locale;
- Execuție a 2 poduri ( Valea Pechii și Burnești), reparații capitale la 3 punți: Costea, Trinina, U.M.;
- Canalizare menajeră și stație de epurare, etapa I ( 7,3 Km);
- Extinderea rețelei de gaze naturale pe 19 ulițe laterale, pe o lungime de 2,6  Km;
- Extinderea sistemului de iluminat public pe lungimea de 3,5 km;
- Modernizarea sistemului de iluminat public, prin înlocuirea a 600 lămpi;
- Schimbarea sursei de apă a satului Loturi, prin racordarea la rețeaua mun. Câmpulung;
- Execuția a 3 stații noi de autobuz  și a  9 copertine pentru stațiile mijloacelor de transport;
- Execuție trotuar pietonal în punctul Boghez;
- Extindere pod Slăniceanu, Valea Pechii.
Educație
- Anvelopare Școala Gimnazială Schitu Golești;
- Branșament gaze naturale și instalație termică la Grădinițele Valea Pechii și Lăzărești;
- Teren sintetic de sport;
- Parcuri de joaca pentru copii la Grădinița Valea Pechii, Școala Rudarie și satul Loturi;
- Achiziționare calculatoare pentru unitățile școlare;
- Execuție hol trecere Grup sanitar la Grădinița Lăzărești;
- Execuție împrejmuire pe latura de Nord la Școala Lăzărești;
- Execuție împrejmuire pe latura de Sud a Școlii gimnaziale Schitu Golești si la terenul amplasamentului viitoarei Săli de sport;
- Realizarea extinderii Grupului sanitar de la Grădinița Lăzărești;
- Achiziționare de tablete și abonament internet pentru copiii clasei a VIII-a, lipsiți de posibilități;
Cultură
- Reabilitarea Căminului Cultural Lăzărești ;
- Reabilitarea Căminului Cultural Schitu Golești;
- Execuție gard împrejmuitor la Căminul cultural Lăzărești;
- Înființarea și finanțarea ansamblului „Hora” și a grupului de canto popular „Mugurașii de la Schitu”;
- Organizarea Zilei comunei, Zilei Diasporei, Balul de Paște, Serbările Pomului de iarnă.
Protecția civilă
- Achiziționarea unei sirene electronice de alarmare;
- Reabilitarea Canalului de la Dispensar și a altor șanturi de preluare a apelor pluviale;
- Decolmatare canal Valea Pechii;
- Podeț preluare viitura Burnești;
- Amenajarea scurgerii pârâu Rudărie;
- Execuție gabioane în amonte de podețul Slăniceanu, în satul Valea Pechii.
Încurajarea mediului de afaceri și stimularea ocupării forței de muncă
- Implementarea proiectului European POCU „Soluții concrete pentru probleme reale”, pentru un grup țintă de 600 persoane, finanțarea a 50 planuri de afaceri, angajarea a 100 persoane.
Sănătate
- Amenajare parc Dispensar Uman.
Pază și ordine publică
- Sistem de supaveghere video cu 47 camere de luat vederi;
- Executarea pazei bunurilor cu firma specializată de pază.
Culte
- Consolidare gard pe latura de Sud la  Biserica Valea Pechii;
- Execuție alee din piatră la Biserica Lăzărești ;
- Sistem de supraveghere video la Biserica Lăzărești;
- Înlocuirea instalației termice la Biserica Valea Pechii;
- Centrala pe gaze și instalație termică  la Biserica Schitu Golești;
- Anexa și supraveghere video la Biserica Loturi;
- Parcare, împrejmuire la Biserica Evanghelică Română;
- Branșament gaze naturale la Evangheliștii Lăzărești;
- Amenajare parcare la Cultul Penticostal;
- Cofinanțare execuție trapeză la Biserica Lăzărești și punerea la dispoziție a amplasamentului pentru clădire;

Programul de dezvoltare și de administrare a comunei pentru următorii 4 ani
- Finalizarea lucrării de Canalizare menajeră și stație de epurare;
- Modernizarea ultimilor 4 km de drumuri locale;
- Modernizarea a două poduri peste Râul Târgului;
- Înființare rețea de gaze naturale în satul Loturi și în Valea Neagră, satul Valea Pechii;
- Continuarea programului de extindere a rețelei de gaze naturale în satele Schitu Golești, Lăzărești și Valea Pechii;
- Construirea a două săli de sport la Școala Gimnazială nr. 1 Schitu Golești și la Școala Gimnazială Lăzărești;
- Reabilitarea și dotarea Clădirii socio-culturale (Școala veche Lăzărești), cu funcțiuni multiple: arhivă, bibliotecă, vestiare pentru sportivi, muzeu, clubul pensionarilor, sală de dansuri populare, scenă;
- Introducerea internetului  gratuit în comună;
- Construirea unei grădinițe cu program prelungit;
- Continuarea programului POCU “Soluții concrete pentru probleme reale”, prin realizarea branșamentelor la rețeaua de energie electrică și  efectuarea reparațiilor la casele aparținând grupului țintă;
- Punerea în valoare a clădirilor și a terenurilor din domeniul public comunal;
- Finalizarea cadastrului general în extravilanul comunei Schitu Golești;
- Dezvoltarea antreprenoriatului și înființarea de noi locuri de muncă;
- Păstrarea tradițiilor culturale, populare, prin ansamblurile înființate;
- Revigorarea activității sportive, recreative, de divertisment și de petrecere a timpului liber;
- Îmbunătățirea calității actului administrativ și a serviciilor prestate de aparatul primarului si a serviciilor din subordinea consiliului local.