popesti primar”Comuna Popești se dezvoltă, iar acest lucru se vede deja. Modernizarea infrastructurii, fie că este vorba despre infrastructura de drumuri, fie că ne referim la rețeaua de apă, modernizarea școlii, amenajarea de locuri de joacă, construcția unui teren de sport, reabilitarea dispensarului uman și începerea lucrărilor de construcție a noului cămin cultural sunt obiective realizate în ultimii patru ani la Popești. Toate acestea au fost făcute în scopul creșterii calității vieții fiecăruia dintre noi. Acum, aproape de finalul acestui mandat, pot spune cu mândrie că localitatea noastră a beneficiat de un program de investiții cu rezultate vizibile și eficiente. Este și direcția în care ne dorim să continuăm pe viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul cetățenilor” - Mihai Ion, Primar Popești.

Investiții realizate în perioada 2016 -2020
# Fosă septică la Școala Gimnazială Slobozia;
# Execuție utilități pentru persoane cu dizabilități la Școala Gimnazială Slobozia;
# Execuție foraj și alimentare cu apă în satul Slobozia;
# Realizarea proiectului pentru construcția Căminului Cultural în satul Slobozia, punctul Bellu;
# Realizarea PUG –ului;
# Realizarea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelei de canalizare și epurare a apelor uzate menajere în satele Popești, Trăsnitu, Palanga, Purcăreni;
# Realizarea studiului de fezabilitate pentru construcția unui teren de fotbal în satul Slobozia;
# Plata arieratelor aferente lucrărilor pe DC 133, în valoare de 11 miliarde de lei vechi, înregistrate în perioada mandatului fostului primar al localității, Mircea Barbu (2012 -2016). 
# Modernizarea a 6,5 km de drumuri de interes local în comuna Popești, pe baza unui proiect derulat cu finanțare guvernamentală, prin PNDL 2;
# Finalizarea forajului și a rețelei de alimentare cu apă în satul Slobozia;
# Modernizarea Școlii ”Victor Țârcovnicu” și a Grădiniței din satul Slobozia (crearea unui circuit interior cu acces la grupurile sanitare din clădire și reconfigurarea circuitelor la grădinița prin amenajarea unei intrări separate pentru preșcolari, toalete conforme);
# Înființarea de locuri de joacă în toate satele comunei Popești;
# Înființarea unui spațiu de joacă delimitat și amenajarea spațiilor pentru grădiniță în cadrul Școlii Gimnaziale Slobozia;
# Achitarea camerelor de supraveghere video montate în localitate în mandatul fostei administrații publice locale;
# Extinderea sistemului de supraveghere video în comună prin montarea de noi camere;
# Înființarea și susținerea Ansamblului de dansuri populare și căluș ”Murgulețul” din comuna Popești;
# Modernizarea Școlii Popești (reparat acoperiș, tâmplărie termopan) în scopul asigurării unui spațiu propice desfășurării activității Ansamblului ”Murgulețul”;
# Achiziție tocătoare iarbă;
# Reabilitarea și împrejmuirea dispensarului uman din satul Slobozia;
# Demararea lucrărilor de construcție a Căminului Cultural în satul Slobozia, punctul Bellu.

Obiective de viitor
# Înființarea rețelei de gaze naturale în comuna Popești (proiect aprobat).
# Finalizarea construcției Căminului Cultural în satul Slobozia.
# Înființarea rețelei de canalizare în comuna Popești (proiect aprobat).
# Modernizarea a 8,2 km drumuri de interes local (ulițe) în comuna Popești (proiect aprobat).
# Înființarea unui sistem fotovoltaic și eolian în comuna Popești în scopul reducerii cheltuielilor cu consumul de energie electrică.
# Amenajarea lacurilor aflate pe islazurile comunale și popularea acestora cu pește (ulterior acestea pot deveni zone de agrement pentru cetățenii comunei).
# Continuarea cadastrului sistematic gratuit.
# Construcția unui teren de fotbal în satul Slobozia, punctul Bellu.
# Menținerea tradiției de organizare a Zilei Comunei Popești de Sărbătoarea Rusaliilor.
# Finalizarea construcției terenului de sport cu gazon sintetic de la Școala Slobozia.
# Extinderea iluminatului public în cele patru satele ale comunei.
# Atragerea unor noi investitori pentru crearea de noi locuri de muncă.