DSCF0212”A fost un mandat plin! Și cu realizări, și cu provocări. Pentru mine a venit și cu o experiență personală dureroasă, care și-a spus cuvântul, am trecut printr-o perioadă grea. Dar am reușit să fac față tuturor problemelor. Pot spune că sunt mulțumit de acești ultimi patru ani și de ceea ce am reușit să fac în administrația publică a comunei Nucșoara. Ceea ce mi-am propus, am realizat. Proiectele s-au transformat în realizări, sunt obiective de investiții care se văd, și sper ca și de acum înainte lucrurile să meargă în direcția bună. Voi continua să muncesc pentru a reprezenta cât mai bine interesele cetățenilor comunei și pentru a implementa proiecte care să vină în sprijinul nevoilor comunității locale” – Ion Cojocaru, Primar Nucșoara.

Obiective realizate
# Finalizare lucrări alimentare cu apă sat Gruiu;
# Refacere captare apă și reparații conductă alimentare;
# Finalizare lucrări baza sportivă;
# Balastare drumuri sat Gruiu;
# Amenajare Valea Morii Sboghițești;
# Refacere drum comunal Rogoaze – Fața Lazului;
# Balastare drumuri Nucșoara – Gruiu, Ferma Slatina;
# Împrejmuire Cimitir Slatina;
# Amenajare Capelă Cimitir Slatina, alei Biserica Slatina, reabilitare amvon biserică, centrală termică;
# Amenajare sală mese Biserica Sboghițești, alei, capelă, centrală termică;
# Amenajare interior Biserica Nucșoara prin betonare - pardosire, centrală termică, lambriu, înlocuit tablă, amenajare capelă;
# Construire pod peste Râul Doamnei – Sboghițești;
# Amenajare albie și consolidare maluri Râul Doamnei;
# Construire poduri pe strada Liniei și Vâlcea;
# Reparație podeț Slatina – Valea Bună;
# Extindere Școală Slatina – Grădiniță; 
# Reabilitare și extindere Cămin Cultural Slatina;
# Reabilitare și extindere Cămin Cultural Sboghițești;
# Reparație acoperiș Școala Veche Sboghițești;
# Anvelopare termică Școala Nouă Sboghițești;
# Anvelopare termică Școala Slatina;
# Racordare rețea alimentare cu apă Sboghițești;
# Dotare Cămin Cultural Nucșoara;
# Modernizare rețea electrică;
# Construirea  a 2 bazine apă Vârful Strungii;
# Extindere rețea alimentare cu apă Sboghițești;
# Alimentare cu apă sat Slatina;
# Modernizare drum comunal Gruiului;
# Înlocuire rețea electrică sat Gruiu și modernizare iluminat public;
# Alimentare cu apă sat Slatina;
# Modernizare drum comunal Plaiului;
# Actualizare PUG;
# Modernizare drum comunal Rozelor;
# Modernizarea școlilor și grădinițelor din satele Slatina, Sboghițești, Nucșoara;
# Modernizare iluminat public în satul Sboghițești;
# Modernizare și extindere Cămin Cultural Nucșoara;
# Alimentare cu apă sat Slatina;
# Modernizare DC 268 Sboghițești – Nucșoara – Brădetu;
# Înlocuire acoperiș dispensar uman Nucșoara;
# Amenajare intrare sediu Primărie, parc și împrejmuire parțială;
# Dotare cu instalație detecție anti-incendiu Grădinița Slatina;
# Modernizare iluminat public în satul Slatina;
# Alimentare cu apă sat Slatina;
# Amenajare Dispensar Comunal Nucșoara;
# Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I -VIII ”Toma Arnăuțoiu” - corp A și Corp B;
# Modernizare drumuri comunale Valea Seacă și Slatina;
# Modernizare iluminat public în satul Nucșoara;
# Achiziție teren în punctul Cămin Cultural Nucșoara pentru întregire domeniu public;
# Amenajare Zonă Carstică Nucșoara – temă proiectare;
# Întocmire studiu de fezabilitate drumuri comunale sat Slatina, comuna Nucșoara, județul Argeș;
# Întocmire studiu de fezabilitate drumuri comunale str. Râului și str. Dumiteanu, sat Sboghițești;
# Amenajare terasă acoperită Cămin Cultural Nucșoara și împrejmuire proprietate.

Obiective pentru următorii 4 ani
# Racordări apă sat Slatina;
# Amenajare Lac Învârtita și Parc Măgura Nucșoara;
# Modernizare prin asfaltare drumuri comunale sat Slatina ;
# Înlăturare efecte calamități DC 268;
# Modernizare prin asfaltare drumuri comunale Sboghițești;
# Finalizare P.U.G. ;
# Modernizare prin asfaltare drumuri agricole;
# Atragere fonduri europene pentru amenajare trasee montane
(bicicletă și sky tură);
# Atragerea de investiții în domeniul turismului;
# Reabilitare Tabăra Nucșoara;
# Preluare drumuri forestiere pentru facilitarea dezvoltării turismului montan;
# Achiziție microbuz școlar, buldoexcavator;
# Atragerea de investitori pentru amenajarea unor cămine de bătrâni, after-school, centre de sănătate;
# Implicarea familiilor tinere în inițierea și dezvoltarea de afaceri specifice comunității locale;
# Sprijinirea Asociațiilor locale în vederea valorificării produselor la prețuri și standarde europene;
# Crearea unor facilități de implementare a serviciilor medicale pentru locuitorii comunei , inclusiv prin servicii de telemedicină.