stolnici primarPrimăria Stolnici continuă demersurile pentru implementarea unui proiect de maximă utilitate pentru cetățenii comunei: înființarea rețelei de gaze. După ce a depus la Ministerul Dezvoltării solicitarea de finanțare a lucrărilor și Anexa 3 (formularul standard care însoțește cererea de finanțare a proiectului), autoritățile din Stolnici vor încheia un contract cu o firmă specializată pentru întocmirea studiului de fezabilitate al proiectului. 

Investiția în rețeaua de gaze din comuna Stolnici se va realiza în cadrul unei ADI (Asociație de Dezvoltarea Intercomunitară) din care mai fac parte comunele Săpata și Lunca Corbului. În momentul în care va fi gata, întreaga documentație va fi depusă la minister și urmează alocarea fondurilor de la Guvern.

În luna iulie au continuat lucrările la cele două obiective pe care administrația  locală le are în lucru: dispensarul uman, respectiv grupurile sanitare de la Școala Gimnazială Stolnici. ”La finalul lunii august vom finaliza construcția dispensarului și apoi se va trece la dotarea cabinetelor medicale. Sperăm ca până la sfârșitul anului medicii să-și înceapă activitatea în noua locație. La toaletele de la școală, termenul este același, finalul anului. Aici depindem și de alocarea fondurilor europene pe baza cărora se desfășoară proiectul”, declară primarul Sevastian Pupăză Roșu.
Nu în ultimul rând, în luna iulie a fost încheiată asfaltarea străzii Școlii în satul Fâlfani, investiția fiind realizată cu fonduri din bugetul local. În 2021, pe acest tronson de drum, dar și pe alte străzi din localitate, vor fi demarate lucrări pentru introducerea canalizării. Acestea fac parte dintr-un amplu proiect derulat de SC Apă Canal Pitești în scopul modernizării rețelei de apă și extinderii rețelei de canalizare în toate satele comunei Stolnici.