Tipărire

cetateniPerioada 23 martie – 23 aprilie 2014 este declarată ”Luna curăţeniei şi înfrumuseţării comunei Cetăţeni”, conform unei dispoziții a primarului localității, Ion Toader. Programul de acțiuni stabilit pentru această perioadă urmărește efectuarea curăţeniei de primăvară, gospodărirea şi înfrumuseţarea localității, mai ales că există și o tradiție cunoscută prin care în perioada sărbătorilor de Paşte se declară ”Luna curăţeniei”.
”Persoanele fizice, instituţiile publice şi societăţile comerciale de pe raza comunei au obligația să ia măsuri pentru efectuarea curăţeniei generale, pentru repararea şi înfrumuseţarea clădirilor, curţilor şi împrejmuirilor, precum şi a spaţiilor verzi. Cetățenii și agenții economici au primit înștiințări de la Primărie cu privire la îndatoririle pe care le au, iar la rândul lor, autoritățile locale se ocupă de salubrizarea spațiilor și clădirilor de pe domeniul public”, ne-a declarat primarul Ion Toader. Acțiunea de salubrizare a localității este atent monitorizată de edilul-șef din Cetățeni, de viceprimarul Claudiu Ciobanu și de responsabilii de sectoare stabiliți de conducerea administrației. Programul de măsuri operative pentru efectuarea și menținerea curățeniei în comuna Cetățeni cuprinde o serie de acțiuni menite să ducă la salubrizarea localității. Acestea sunt următoarele: sectorizarea teritoriului administrativ al comunei şi stabilirea responsabililor de sectoare, întocmirea adreselor şi înaintarea lor către locuitorii comunei, verificarea efectuării şi menţinerii curăţeniei, întocmirea şi popularizarea materialelor privind măsurile de protecţie a mediului, confecţionarea şi instalarea plăcuţelor avertizoare în toate zonele posibil afectate de poluare, avertizarea tuturor riveranilor canalelor şi pâraielor care deversează ape uzate și sancţionarea cu amendă a contravenţiilor înregistrate după avertizarea verbală şi scrisă a locuitorilor.

Sfintele Sărbători Pascale să vă inunde sufletul de pace și credință, să vă umple casa de lumină și să vă aducă mai aproape de cei dragi!
Hristos a înviat!
Primăria și Consiliul Local Cetățeni
Primar, Ion Toader