Tipărire

acor 1Cu sufletele încărcate de povara idealurilor pentru care s-au jertfit înaintașii noștri, de multe ori, noi, nevrednici față de acele mărețe, istorice și inegalabile realizări, în lumina a tot strălucitoarei și memorabilei Uniri de la 1918, în anul 2018, în care împlinim 100 de ani, constatăm cu profundă durere că nu suntem în stare să sărbătorim și să cinstim cum se cuvine Centenarul Marii Uniri, de aceea Asociația Comunelor din România vine, către întreaga societate românească, cu prezentul apel.

Constituția României, în chiar primul său articol, la alineatele (3) și (4), ne spune fără echivoc:
„(3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate.
(4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul democrației constituționale.”
Ce se poate constata deschizând ori răsfoind, orice sursă de informație publică? Constituția a devenit o țintă în care fiecare își identifică dușmanul și în care caută și chiar înfige, săgeți otrăvite.
La acestea, îți pui întrebarea: mai putem vorbi de demnitatea omului, de idealuri, ca valori supreme, de separația și în același timp, de echilibrul puterilor?
Este tot mai pregnant faptul că demnitatea a fost înlocuită cu înjosirea, separația cu încăierarea, echilibrul cu prăbușirea!
Cam astea sunt valorile pe care le inventariem în anul Centenarului și, pe cale de consecință, acestea constituie zestrea ce o lăsăm drept moștenire și mărturie pentru generațiile viitoare!!!
Fie și numai ținând seama de ce spunea Benjamin Franklin: „Constituția dă dreptul la fericire, dar nu o garantează. Trebuie să o găsești singur.”, numai și numai noi suntem în măsură să garantăm fericirea noastră, dar și fericirea celor ce vin după noi și asta numai dacă ne impunem să fim ROMÂNI ONORABILI ȘI UNIȚI, oriunde ne-am afla, la talpa ori în fruntea țării sau în afara ei.
Iată de ce, Asociația Comunelor din România, propune și susține ca o nevoie imperativ necesară, măcar și pentru cât a mai rămas din acest an al Centenarului, să ne îndepărtăm de acele atitudini de ostilitate, de înjosire și să manifestăm, în tot ceea ce facem, ARMONIE și OMENIE, urmând numai acest drum: DEMNITATE, RAȚIUNE, UNITATE ȘI MATURITATE.

Președintele Asociației Comunelor din România,
Emil Drăghici