Tipărire

acorLuând în considerare necesitatea analizării situației alegerilor organelor de conducere ale filialelor județene ale acesteia, pentru mandatul 2016 - 2020, ca urmare a alegerilor locale desfășurate la data de 5 iunie 2016, având în vedere importanța prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din România ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate diminuări a capacității administrative a autorităților administrației publice locale, președintele Asociației Comunelor din România emite următoarea dispoziție:
Se convoacă Adunarea generală a Asociației Comunelor din România, în sesiune extraordinară, precum și Consiliul Director al Asociației Comunelor din România, în ședință ordinară pe semestrul II/2018, începând de duminică, 22 iulie 2018, ora 16.00 și până vineri, 27 iulie 2018, ora 11.00.

Convocarea prevăzută  vizează, cu precădere:
a) analiza rezultatelor alegerilor locale din 5 iunie 2016 în ceea ce privește impactul asupra organelor de conducere a filialelor județene ale ACoR și implicit asupra componenței organelor de conducere și de control ale ACoR;
 b) opțiunile privind constituirea Comisiilor de specialitate permanente ale ACoR.;
 c) analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România și, implicit, autoritățile administrației publice locale ale acestora, ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate diminuări a capacității administrative a autorităților administrației publice locale;
d) analiza activității de audit public intern prin cooperare desfășurată la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România
Desfășurarea lucrărilor prevăzute precum și cazarea sunt asigurate la Hotelul 2D Neptun, cu site-ul http://www.2dhotels.ro/index.php, din Stațiunea Neptun, județul Constanța.
La lucrările prevăzute participă primari ai comunelor membre ale Asociației Comunelor din România, cu precădere cei din consiliile directoare ale filialelor județene ale acesteia, în limita a 200 de locuri, potrivit regulii „primul venit, primul servit”.
Pentru persoanele care transmit FIȘA DE ÎNSCRIERE după data de 21 mai 2018 nu se garantează cazare.
Înscrierea pentru participarea la Adunarea Generală, ținând seama de prevederile din Statutul Asociației Comunelor din România, coroborat cu disponibilitatea privind cazarea, se garantează nivelului reprezentativ național, în limita a cel mult 200 de camere, în următoarea ordine:
a) președinților filialelor județene ale A.Co.R. cu personalitate juridică sau, după caz, supleanților acestora;
b) unui număr de 1-3 primari din fiecare județ, strict în funcție de ponderea comunelor din județ, respectiv cele care și-au achitat cotizațiile anuale.  
Plata se face direct către organizator potrivit datelor din FIȘA DE ÎNSCRIERE.