Tipărire

arasoftÎn urma deschiderii Dosarului Penal nr. 28/P/2017, Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti a solicitat primăriilor argeşene toate înscrisurile care au stat la baza încheierii contractelor de asociere în vederea realizării şi implementării Sistemului Informatic Integrat în judeţul Argeş cu ARA Software Group SRL şi Consiliul Judeţean Argeş, din perioada 2004-2013 inclusiv, toate înscrisurile referitoare la derularea acestui contract (acte adiţionale, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie etc.) şi toate înscrisurile referitoare la sursa de finanţare pentru plata acestor servicii/bunuri.


În mod special procurorii au solicitat o situaţie centralizatoare din care să rezulte facturile emise şi plăţile efectuate, cu specificarea sursei de finanţare.
De asemenea, au fost solicitate primăriilor toate actele de control întocmite de reprezentanţii Curţii de Conturi în care sunt menţionate constatări, nereguli, măsuri vizând contractul de asociere în vederea realizării şi implementării Sistemului Informatic Integrat în judeţul Argeş şi contractele cu alte societăţi comerciale din domeniul IT,  precum şi înscrisurile din care rezultă modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în aceste acte de control.
DNA menţionează în adresa către primăriile argeşene că, în caz de refuz de predare a înscrisurilor solicitate, se va putea dispune ridicarea silită.

Back-up
În urma unui acord de parteneriat încheiat în anul 2004, pe o perioadă de 20 de ani, acord la care DNA face referire, Consiliul Judeţean Argeş aloca anual bugetelor instituţiilor publice din subordine, dar și la un număr de 100 de primării din județ, sume de bani care au avut ca destinaţie plata serviciilor oferite de ARA Software.
Schimbarea legislaţiei a făcut ca din anul 2015 Consiliul Judeţean Argeş să nu mai poată plăti aceste servicii, astfel că fiecare primărie şi-a negociat în parte contractul cu ARA Software, unele au renunţând la serviciile acestei firme.