sigla ministerul agriculturiiPe 27 februarie 2017, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii care stabilește tarife pentru serviciile prestate de angajații direcțiilor județene pentru agricultură. Potrivit acestui act normativ, este aprobat cuantumul tarifelor pentru serviciile specifice pe care le fac angajații Direcțiilor pentru Agricultură din fiecare județ.
# Elaborare proiecte de investiții pentru accesarea fondurilor europene prin PNDR 2014-2020: 3-6% din valoarea proiectului, în funcție de complexitatea proiectului și prețurile practicate în 2016;
# Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.1 - instalare tineri fermieri din PNDR 2014-2020 și întocmire dosar de plăți pentru tranșa 1: 3% din valoarea proiectului;
# Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.2 - sprijin pentru înființarea de activități non-agricole în zonele rurale PNDR 2014-2020 și întocmire dosar de plăți pentru tranșa 1: 2-3% din valoarea proiectului;
# Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.3 - dezvoltarea fermelor mici din PNDR 2014-2020 și întocmire dosar plăți pentru tranșa 2: 1.000 de lei/proiect;
# Întocmire dosare plăți proiecte finanțate prin măsura 141 - sprijin pentru fermele agricole de semisubzistență, tranșele 3,4 și 5: 150 lei/documentație;
# Întocmire dosare plăți proiecte finanțate prin măsura 112 - instalarea tinerilor fermieri din PNDR 2007-2015, tranșa 2: 400-800 de lei/documentație, în funcție de complexitatea proiectului și prețurile practicate în 2016;
# Întocmire dosare plăți proiecte finanțate prin sM 6.1, 6.2 și 6.3 din PNDR 2014-2020, tranșa 2: 400 lei/documentație;
# Modificare plan afaceri la proiectele finanțate prin măsura 112, 141 din PNDR 2007-2013 și la proiectele finanțate prin sM 6.1, 6.2 și 6.3 din PNDR 2014-2020: 150 lei/documentație;
# Elaborare acte adiționale la contractele încheiate cu AFIR: 100 lei/documentație;
# Elaborare proiecte tehnice pentru înființare plantații pomicole, arbuști fructiferi, sere, solarii, alte tipuri de exploatații: 500 lei/documentație;
# Elaborare plan de afaceri, tehnologii, devize tehnologice pentru exploatații agricole: 20 lei/oră;
# Elaborare proiecte de amenajamente pastorale: 10 - 20 lei/ha, în funcție de distanță, suprafață, orografia terenului și prețurile practicate în 2016;
# Cursuri de inițiere: 220 lei/cursant;
# Cursuri de calificare 360 de ore: 400 lei/cursant;
# Cursuri de calificare 720 de ore: 700 lei/cursant;
# Cursuri de instruire (scurtă durată, 40 de ore): 150 lei/cursant;
# Eliberare certificat de calificare: 20 lei;
# Eliberare adeverințe cursuri de calificare: 5 lei;
# Eliberare duplicat certificat de calificare: 50 lei;
# Eliberare carnet de tractorist: 80 de lei.