77Asociația Comunelor din România a redactat un document către Guvernul României, prin care solicită reglementarea și liberalizarea acordării tichetelor de masă sau a normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală dar și punerea în aplicare a Legii 282/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice. Redăm integral conținutul documentului:

Către,
Guvernul României – Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Doamnei ministru Sevil Shhaideh
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Doamnei ministru Rovana Plumb
Agenția Națională a Funcționarilor Publici – Domnului Președinte Eugen Coifan

În perioada 19-24 iunie 2015, au avut loc lucrările Adunării generale în sesiune extraordinară pe semestrul II/2015 a Asociației Comunelor din România, unde au participat peste 150 de primari ai comunelor din România.
Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi supuse dezbaterii a fost acela privind majorarea salariilor tuturor categoriilor de angajați din administrația publică locală.
Asociația Comunelor din România, prin președinții tuturor filialelor județene, trage public un semnal de alarmă asupra sistemului de salarizare din administrația publică locală. În acest sens, reprezentanții administrației publice locale continuă demersurile în vederea creșterii actualului nivel de salarizare, care nu stimulează funcționarii publici, care creează premisele migrării forței de muncă spre alte domenii mai bine plătite. Urmare a nemodificării grilei de salarizare încă din anul 2009, funcționarii publici și personalul contractual din administrația publică locală sunt în acest moment cea mai slab plătită categorie de salariați din sectorul bugetar.
După trei ani de guvernare, constatăm că politicile actualului guvern cu privire la administrația publică locală din România nu diferă cu nimic față de cele aplicate de către cel anterior, iar refuzul ministerelor de resort de a organiza întâlniri cu reprezentanții organizațiilor reprezentative din administrația publică, în vederea identificării unor soluții urgente pentru îmbunătățirea situației salariaților din sectorul nostru de activitate, reprezintă încă o dovadă a desconsiderării nevoii la un trai decent al acestor angajați.
Asistăm în această perioadă la declarații și promisiuni făcute din studiourile televiziunilor de către reprezentanții Guvernului României, prin care suntem asigurați că începând cu anul 2016 va intra în vigoare o nouă lege a salarizării unitare, care însă nu a fost pusă la dispoziția partenerilor sociali, fapt ce ne amintește de o altă practică împrumutată de la guvernanții anteriori.
Negocierea unui asemenea proiect legislativ este un proces de durată, dacă se dorește într-adevăr echitate în ceea ce privește salarizarea diferitelor categorii de bugetari.
Le reamintim guvernanților că aceleași promisiuni le-au fost făcute salariaților din administrația publică locală și în anul 2012, când s-au angajat că vor modifica salarizarea deficitară a acestei categorii de personal, obținând astfel votul majorității angajaților din primării și consilii județene din România.
Modul în care și-au respectat aceste promisiuni reiese din situația actuală privind salarizarea și drepturile angajaților din administrația publică locală din România, unde peste 50% din angajați au venitul egal cu salariul minim pe economie. Din aceste motive are loc un exod masiv al salariaților din sector, care de multe ori preferă să desfășoare activități necalificate în țări din cadrul Uniunii Europene, pentru a-și câștiga existența.
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), afiliată la Confederația Națională “Cartel Alfa”, a organizat în data de 27.05.2015 un miting la București, la care au participat aproape 3.000 de salariați din primării, consilii județene și instituții subordonate acestora de pe întreg teritoriul țării, afiliați federației noastre, precum și reprezentanți ai altor organizații sindicale din același sector de activitate (Federația Publisind, Federația Sed Lex și Federația Pro Administrație).
Față de cele arătate mai sus, solicităm Guvernului României să găsească soluții în vederea asigurării unor drepturi minimale salariaților din administrația publică locală, începând cu luna august 2015, care să fie aplicate până la intrarea în vigoare a legii salarizării promise, despre care aceștia susțin că va asigura echitate socială și un trai decent pentru angajații din administrația publică locală din România.
Considerăm că Ordonanța de Urgență Nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2015 nu poate fi pusă în aplicare, întrucât creșterea salarială de până la 12% trebuie să respecte cumulativ cele două condiții: încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat și încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli repartizat conform prevederilor legale, fapt imposibil de realizat.
Solicităm, astfel, aplicarea următoarelor măsuri care să determine creșterea veniturilor lucrătorilor din administrația publică locală:
- Reglementarea și liberalizarea acordării tichetelor de masă sau a normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală, nu numai pentru lucrătorii din serviciile de poliție locală, în limita bugetelor locale aprobate prin hotărâri de consiliu, în măsura în care aceste instituții realizează și sunt finanțate parțial și din venituri proprii.
- Punerea în aplicare a Legii Nr. 248/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Nutrim convingerea unei consultări a tuturor structurilor asociative, în vederea modificării legislative privind majorarea salariilor din administrația publică locală, conform muncii depuse și pregătirii profesionale.
Vă mulțumim pentru colaborare!