02Proiectele finanțate din fonduri europene care oferă șansa unei calificări, deschid noi orizonturi persoanelor încadrate în grupurile de interes pentru piața muncii din România. Un astfel de proiect, este Proiectul ABIL - Asistenţă individualizată pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, care urmăreşte oferirea de servicii specializate de informare, consiliere, formare profesională şi calificare unor persoane provenite din categorii defavorizate.

Prin activitățile care se derulează în patru regiuni din țară (București, București - Ilfov, Centru și Nord Vest), proiectul ABIL contribuie la creșterea incluziunii sociale și a șanselor persoanelor vulnerabile de a deveni persoane active pe piața muncii.
Până în luna august 2015, în comuna Iara din jud. Cluj s-au desfășurat cursuri de calificare în ocupaţiile: îngrijitor bătrâni la domiciliu, baby-sitter și florar-decorator. Cursurile s-au adresat persoanelor cu dizabilități, persoanelor de etnie romă și femeilor aflate în dificultate. În urma absolvirii acestor cursuri, participanții au obținut diplome acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației (prin Autoritatea Națională pentru Calificări).
Cursurile au fost organizate de SC Global Commercium Development SRL, partener principal, coordonator al proiectului ABIL.
Formatorul Ramona Ilea, împreună cu monitorii Liana Dumitrescu și Anca Popa, la cursul de “Îngrijitori bătrâni la domiciliu”, s-au asigurat că toți participanții la curs au dobândit competențe pentru:
# completarea fișei de îngrijiri a persoanei asistate
# asigurarea condițiilor igienico-sanitare și acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
# asigurarea confortului, precum și mobilizarea și transportul bătrânului asistat
# administrarea alimentelor și asistarea alimentației
# supravegherea stării de sănătate cu respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale.
La cursul de “Florar-decorator”, sub îndrumarea formatorului Nicoleta Sucar și a monitorilor Ioan Șerban și Camelia Chiriță, principalele competențe dobândite au fost:
# recoltarea florilor și prelucrarea preliminară a materialului vegetal în vederea asamblării
# realizarea aranjamentelor florale
# pregătirea florilor tăiate și a materialului vegetal pentru comercializare
valorificarea florilor și a aranjamentelor florale.
Dintre competențele deprinse prin participarea la cursul de “Baby-sitter”, avându-le pe Anca Zoie Sandu - formator și pe Ramona Ilea și Adela Zai - monitori, putem enumera:
# stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului
# susținerea dezvoltării integrale a copilului
# crearea unui context de stabilitate emoțională
# asigurarea alimentației copilului
# dezvoltarea relației pozitive cu familia copilului
# acordarea de îngrijiri copilului.
Proiectul este implementat de SC Global Commercium Development SRL, în parteneriat cu SC Zohar Metals SRL, Asociaţia Culturală FLOWER POWER, Método Romania, Método Estudios Consultores SL.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi se înscrie pe axa prioritară nr. 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.2. - Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Despre alte cursuri de calificare oferite prin proiectul ABIL, aflați mai multe, contactându-ne direct!

SC Global Commercium Development SRL
Str. Clucerului nr 55, etaj 3, ap. 7-9, sector 1, București
Tel: 0040.31.805.24.00 / Fax:  0040.31.805.24.01
mailto:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
www.fiiabil.ro
Facebook/ABIL
Facebook/Abil Inserción Laboral