44Începând cu luna iunie, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 investitorii vor putea solicita fonduri europene nerambursabile, Sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”, respectiv Sub-măsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”.

Tipurile de investiţii eligibile pentru aceste două sub-măsuri vizează producerea şi comercializarea produselor non-agricole, investiţii pentru activități meşteşugăreşti, pentru prestarea de servicii, precum şi pentru agroturism.

Beneficiari eligibili
# Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici existente, din spaţiul rural;
# Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici nou-înfiinţate, din spaţiul rural, care fac dovada cofinanţării;
# Fermele care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi şi întreprinderi mici;

Pentru sub-măsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, sprijinul nerambursabil va fi in valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităţilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, respectiv servicii agroturistice de cazare.
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activităţi;

Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum 5 ani de la incheierea contractului de finantare.

Pentru sub-măsura 6.4 - „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 90% din costul total al proiectului (în cazul activităţilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare si pentru fermierii care isi diversifica activitatea agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole) , respectiv 70% pentru restul categoriilor de investiții  şi nu va depăşi 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie şi vă aşteptăm să scriem împreună proiecte de succes!
S.C. PRO XPERT CONSULTING S.R.L.
Telefon: 0264.595.121
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresă: Strada Meteor, nr. 53, Cluj-Napoca, județul Cluj