81Eveniment de marcă pentru Asociația Comunelor din România! În perioada 21-23 mai, la Alba Iulia, are loc Adunarea generală a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova, în cea de-a II-a sesiune ordinară. Cu această ocazie este convocat în ședință ordinară și Consiliul director al Autorităților Locale din România și Republica Moldova, urmând ca părțile română și moldoveană să semneze un acord de înfrățire. La Adunarea generală a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova va participa și o delegație din partea ACoR Argeș, filială condusă de primarul Ion Toader.  
Discuțiile vor viza, cu precădere, analiza și adoptarea de măsuri specifice Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova. Pe lângă sesiunile de lucrări programate, participanții la eveniment vor avea ocazia să facă o vizită la Traseul celor Trei Fortificații, obiectiv turistic unic în Europa, din care fac parte Castrul Roman (106 d. Ch.), Cetatea Medievală (sec. XVI-XVII) și Cetatea Alba Carolina (sec XVIII). Vizita se va încheia cu prezentarea onorului în cinstea vizitatorilor cu executarea a trei salve de tun.

Sesiune de informare privind Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în parteneriat cu Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică (ANIAP) și Asociația Comunelor din România (ACoR) a lansat în luna aprilie proiectul cu titlul Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Dezvoltarea Capacității Administrative, axa prioritară 2 –  Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de intervenție 2.2 – Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor. ”Obiectivul proiectului este asigurarea accesului oricărei instituții publice, persoane juridice și persoane fizice la un sistem unic de nomenclatură stradală, standardizarea modului de reprezentare și stocare a adresei la nivel național și operaționalizarea unui sistem și a unor mecanisme de lucru care să permită utilizarea standardizată și cu referință spațială univocă a numărului administrativ (adresa) precum și asigurarea accesului la o sursă unică și oficială pentru aceste date prin intermediul unor servicii electronice”, declară Dănuț Pintea, director OCPI Argeș. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 3.180 de autorități ale administrației publice locale, unice responsabile pentru atribuirea și modificarea denumirilor străzilor și a numerelor administrative precum și de instituții ale administrației publice centrale și locale, consumatori de nomenclatură stradală în procesele de lucru proprii. În cadrul acestui proiect, în zilele de 4 și 5 mai 2015, la Pitești (Hotel Argeș), va avea loc o sesiune de informare privind obiectivul și modul de implementare a proiectului, întâlnire la care sunt așteptați să participe  reprezentanți ai administrațiilor publice locale din județele Argeș și Vâlcea. Din fiecare județ vor participa reprezentanți a 10 primării și responsabili din cadrul OCPI Argeș.   

Protocol de colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru plantarea de puieți forestieri
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin Regia Națională a Pădurilor (RNP), a încheiat un protocol de colaborare cu Asociația Comunelor din România (ACoR) și mai multe ONG-uri de mediu în vederea derulării unei campanii de plantare de puieți forestieri la nivel național. Protocolul a fost semnat în luna martie, este valabil timp de un an, și are în vedere promovarea proiectelor și obiectivelor din domeniul forestier prin acțiuni derulate în cadrul campaniilor de plantare de puieți forestieri la nivel național și prin participarea partenerilor la acțiunile programului de împădurire. Astfel, în cadrul protocolului de colaborare, MMAP prin RNP va pune la dispoziția participanților 1.500.000 de puieți forestieri, în vederea sprijinirii acțiunilor de împădurire, va asigura asistența tehnică la plantare și va participa, prin reprezentanți, la evenimentele desfășurate în vederea promovării acțiunilor de împădurire. La rândul său, ACoR are rolul de a face cunoscute obiectivele proiectului către toți membrii Asociației și de a solicita sprijin administrațiilor publice locale pentru identificarea și punerea la dispoziție a terenurilor care urmează să fie împădurite.