acorAsociația Comunelor din România implementează proiectul ”Platforma Acțiunilor Comune Transparente - PACT ACoR”. Acest proiect este cofinanțat din Fondul European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 1- Administrație publică și sistem judiciar eficiente.
Obiectivul general al proiectului este crearea și dezvoltarea unei platforme de consultare legislativă a membrilor ACoR privind politicile publice și inițiativele de modificare legislativă.

În acest context, membri comisiilor de specialitate din cadrul structurii vor juca un rol important, și de aceea vor beneficia de o sesiune de instruire de 3 zile, în care se vor aborda aspecte legate de elaborarea politicilor publice, de activitățile de promovare a acestora, de consultarea membrilor ACoR în această privință.
La această sesiune de instruire, ce va avea loc la mijlocul lunii septembrie, vor participa din cadrul ACoR Argeș președintele Ion Dumitru, membru al Comisiei de buget finanțe și vicepreședinte ACoR la nivel național, precum și președinte executiv, prof. Ioan Toader.