Tipărire

07moldovenestiAnalizând cerinţele comunităţii şi corelându-le cu resursele aflate la dispoziţie, membrii aparatului administrativ al comunei Moldoveneşti au trasat priorităţile investiţionale pentru anul 2015. Astfel, administraţia locală din comuna Moldoveneşti se va orienta în perioada următoare spre:
# Finalizarea lucrărilor de asfaltare a drumului comunal DC 82;
# Continuarea lucrărilor la proiectul “Înfiinţare centru local  de informare şi promovare turistică, în Comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj”. Se doreşte finalizarea construcţiei Centrului de informare turistică şi amplasarea de marcaje turistice în apropierea monumentelor istorice din comună;
# Înfiinţare reţea de apă potabilă în localitatea Stejeriş;
# Modernizarea reţelei de apă în localitatea Podeni;
# Finalizarea lucrărilor de montare contoare de apă în localităţile în care există deja reţea de apă potabilă;
# Măsurători topografice în localitatea Podeni, în vederea eliberării de titluri de proprietate către cetăţeni;
# Implicarea în organizarea evenimentelor cultural-artistice va fi în continuare o preocupare pentru edilii comunei. Primăria promite că va susţine şi în 2015 organizarea “Zilelor Comunei”, sărbătoare ce se va afla în acest an la a IV-a ediţie, precum şi “Ziua Recoltei”, manifestare ce s-a bucurat de o mare apreciere din partea participanţilor la primele două ediţii.