Tipărire

15“După un an şi opt luni de mandat ca primar al Comunei Mica, vreau să vă prezint tot ceea ce am reuşit să realizăm în această perioadă, dar și proiectele care le avem în vedere. Cunosc problemele și nevoile comunei noastre, însă pentru demararea și implementarea proiectelor a fost și este nevoie de timp, răbdare și încredere. Birocrația cu care ne confruntăm zi de zi îngreunează de multe ori procesul de obținere a fondurilor, avizelor, autorizațiilor, licitațiilor și mai apoi realizarea obiectivului propus.

Pentru Primăria Comunei Mica a fost o perioadă plină din punct de vedere al investiţiilor şi al proiectelor – unele finalizate, altele în curs de derulare – dar şi al proiectelor în curs de implementare, axate pe toate liniile de dezvoltare. În acest sens, la nivel investiţional, am demarat şi iniţiat proiecte din fonduri europene, guvernamentale și proprii.
Obiectivul meu în calitate de primar al Comunei Mica este acela de a finaliza cât mai multe proiecte şi de a demara altele noi. Am putut realiza aceste lucruri având susţinerea dumneavoastră, a cetăţenilor, a parlamentarilor judeţeni, a consilierilor locali şi, nu în ultimul rând, a echipei mele din Primăria Mica. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a obține cât mai multe fonduri și în perioada următoare, deoarece îmi doresc să dezvoltăm comuna Mica și să ne mândrim cu toții de locul în care trăim și pe care îl numim ACASĂ!”

Primarul comunei Mica,
Tiberiu Zelencz

LISTA DE  INVESTIȚII PENTRU ANUL  2018
Fonduri guvernamentale
Contracte de finanțare semnate în perioada 24.06.2016 până în prezent:
# Dotare Școala cu clasele I-IV și Grădinița în satul Sânmărghita,
Suma totală: 45.000 RON; finalizare - 2018.
# Dotare Școala cu clasele I-VIII și Grădinița în satul Nireș,
Suma totală: 91.000 RON; finalizare - 2018.
# Dotare dispensar uman în localitatea Mica,
Suma totală: 48.000 RON; finalizare - 2018.
# Modernizare drumuri de interes local în Comuna Mica - se vor asfalta ulițe în localitățile  Mănăstirea, Sânmărghita, Mica și Dâmbu Mare în lungime de 7,5 km.
Suma totală: 5.051.090 RON; începerea lucrărilor, în 2018; finalizare - 2020.
# Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV și Grădinița în satul Sânmărghita.
Suma totală: 720.000 lei; începerea lucrărilor - după încheierea anului școlar 2017-2018; finalizare – 2019.
# Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII și Grădinița în satul Nireș
Suma totală: 960.000 RON; începerea lucrărilor - după încheierea anului școlar 2017-2018; finalizare – 2019.
# Construire platformă comunală de depozitare a gunoiului de grajd (Ministerul Apelor și Pădurilor)   
Suma totală: 1.300.000 RON.

Fonduri europene (AFIR)
# Modernizarea și dotarea căminelor culturale în satele Mănăstirea și Sânmărghita,
Suma totală: 2.023.553,52 RON. Perioada lucrărilor: 2018-2020.
Proiecte propuse pentru finanțare
# Modernizare drumuri agricole în Comuna Mica
Suma totală: 1.000.000 Euro.
# Înființare teren sintetic în localitatea Sânmărghita.
# Introducerea apei în Comuna Mica.
Comuna Mica face parte integrantă din Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020, împreună cu alte 76 Unități Administrativ Teritoriale, valoarea totală a investiției fiind de 320 milioane euro.
În anul 2017, Comuna Mica a depus două cereri de finanțare pentru introducerea apei și a apei uzate la Ministerul Dezvoltării, Administrației Publice și Fondurilor Europene, însă ambele cereri au fost respinse, invocându-se dubla finanțare. Din estimările Companiei de Apă, contractul de finanțare va fi semnat în anul 2018, iar lucrările vor începe în 2019.

Investiții din bugetul local
# Achiziția unui buldoexcavator în anul 2018.
# Readucerea în domeniul public al Comunei Mica a fostei Unități Militare Sânmărghita, care se afla de peste un deceniu într-o stare avansată de degradare.
# Refacere podeț peste Pârâul Grofului, în localitatea Mănăstirea.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Reconstruire podeț pe strada Slatinei, peste Valea Merilor în localitatea Sânmărghita.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Modernizare iluminat public, la fiecare stâlp, în localitățile Mănăstirea, Mica, Nireș.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
* Lucrările vor continua și în anul 2019, în localitățile Dâmbu Mare, Sânmărghita, Valea Luncii.
# Construire capelă mortuară în localitatea Mica.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Reamenajare teren de sport cu covor sintetic și nocturnă în satul Nireș.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Modificare construcție Școala Mănăstirea și schimbare destinație din școală în dispensar uman și vestiare. Construire teren de sport și loc de joacă pentru copii.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2019.
# Construire fântâni în Comuna Mica.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Construire stații de autobuz în satele: Valea Luncii, Dâmbu Mare, Mica, Mănăstirea.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Amenajare spațiu de joacă și spațiu de recreere în Comuna Mica - Sat Mica; desființare anexă lemnărie.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Amenajare spațiu de joacă și spațiu de recreere în Comuna Mica - Sat Nireș.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Întreținerea și reamenajarea fântânilor din domeniul public.
# Reabilitare Cămin Cultural în localitatea Nireș.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2018.
# Intabularea pășunilor și scoaterea spre licitație a acestora pentru crescătorii de animale
# Amenajament pastoral.
# Modernizare străzi în satele Mica și Nireș în lungime de 1,4 km - finalizat.
# Sprijin financiar acordat tuturor cultelor religioase (biserici) de pe raza comunei.
# Sprijin financiar oferit tuturor asociațiilor sportive.
# Acordarea de burse școlare elevilor, conform criteriilor stabilite de Consiliul de administrație a școlii.
# Susținerea tradițiilor locale – “Împănatul Boului”, „Paparudele”, „Fiii Satului”, „Ziua Recoltei Mica”.
# Modernizare străzi Lot 2 în localitatea Nireș, pe o distanță de 3 km.
Începerea lucrărilor 2018, finalizare 2019.
# Premierea cuplurilor care împlinesc, în anul 2018, 25 sau 50 ani de căsătorie.
# Igienizarea comunei cu ajutorul asistaților sociali și a cetățenilor comunei.
# Acțiuni de sterilizare a câinilor.
# Intabularea ulițelor sătești și a drumurilor agricole.
# Vor fi continuate demersurile către Consiliul Județean Cluj (administratorul drumului) pentru  asfaltarea DJ 161D Mănăstirea - Nireș – limita Comuna Unguraș.
# S-au făcut și se vor face în continuare demersuri către Consiliul Județean Cluj pentru amplasarea de indicatoare și marcaje rutiere pentru DJ 161D și DJ 172F.
# Achiziționarea de coșuri stradale la nivelul tuturor localităților.
# S-au făcut mai multe demersuri pentru introducerea TV-INTERNET prin fibră optică la nivelul Comunei Mica. Până în acest moment s-au arătat interesate două societăți: Telekom, care va desfășura lucrări pe raza localităților Mica și Dâmbu Mare (finalizare aprilie 2018), cu posibilitatea de extindere și în celelalte localități, și RCS & RDS, care va efectua lucrări în localitățile Mica, Mănăstirea, Dâmbu Mare, Sânmărghita și Valea Luncii, existând șansa de extindere și în localitatea Nireș.
# S-au efectuat demersuri pentru extinderea rețelei electrice către Electrica Transilvania Nord S.A. între localitățile Mănăstirea și Nireș - DJ 161D.